Riskante wetenschap: systeemexploitatie

Riskante wetenschap: systeemexploitatie

Het kettingschakelsysteem in de wetenschappelijke gemeenschap vergroot de discriminatie van vrouwen in het algemeen en van vrouwen met een allochtone achtergrond in het bijzonder.

Foto: IMAGO/Westend61

Er wordt al tientallen jaren actief geworven en ontslagen bij Duitse universiteiten en onderzoeksinstituten. De Flag Time Decade Act 2007 zou hier beperkingen aan stellen. Maar zelfs een wijziging van de statuten acht jaar later betekent alleen dat vandaag niet 90, maar “slechts” 84 procent van de hooggekwalificeerde faculteit op wetenschappelijk-middelbaar niveau van het ene contract voor bepaalde tijd naar het andere moet werken, ondanks dat ze sterk betrokken zijn bij onderwijs en onderzoek.

Dit is een schandaal, want tienduizenden academici leven al jaren in onzekerheid over hun professionele toekomst – en in fatale afhankelijkheid van de welwillendheid van hun ‘professoren’. Ze belasten hen vaak met veel werk dat absoluut niets te maken heeft met de “kwalificatie” die tijdelijke contracten geacht worden te dienen. Dit schaadt niet alleen de getroffenen, maar ook Duitsland als wetenschapssite, waar met name de FDP op vertrouwde. Omdat steeds meer talenten vanwege deze omstandigheden naar het buitenland migreren of gaan werken. Misschien zal dit argument de liberalen op zijn minst overtuigen van de noodzaak van een echte wetshervorming.

READ  Vaderloos: krokodil-nakomelingen door maagdelijke geboorte - Spectrum of Science

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *