Rampen: de overstroming van de Noordzee 70 jaar geleden: bescherming tegen overstromingen begint – Entertainment

Rampen: de overstroming van de Noordzee 70 jaar geleden: bescherming tegen overstromingen begint – Entertainment

Jagers redden mensen. Maar niet alles. Stormen en water beschadigen elektriciteits- en telefoonlijnen. Tijdens de tweede vloedgolf in de middag storten zelfs de laatste huizen en dammen in.

Hulpverleners arriveren pas de volgende maandag in het rampgebied. Een ongekende internationale hulpactie begon. 100.000 mensen worden geëvacueerd, van wie velen nooit zullen terugkeren.

Tientallen jaren werkzaam in de Delta-business

De ramp heeft tot nu toe diepe sporen nagelaten in de vakantieregio Zeeland. 1 februari 1953 laat veel Nederlanders zien dat water iedereen kan verzwelgen. Een goed kwart van het land ligt onder de zeespiegel. Dit maakt het land kwetsbaar.

Er is een grootschalig beschermingsprogramma geïdentificeerd om beter voorbereid te zijn op een nieuwe vloedgolf. De Deltawerken, een van ’s werelds grootste verdedigingswerken tegen water, werden gebouwd met vijf stormvloedkeringen, twee sluizen en zes dammen. De bouw begon in 1954. Pas 43 jaar later, in 1997, was het klaar.

De Flood of the Horn was ook een alarmsignaal voor Groot-Brittannië. Hoewel Londen destijds niet zwaar beschadigd was, ontsnapte het ternauwernood aan een ramp. Omdat de benedenloop van de Theems een enorm getijverschil heeft van wel zeven meter. In het ergste geval kunnen stormen enorme hoeveelheden water uit de Noordzee de rivier in stuwen en grote delen van de stad onder water zetten. Als gevolg hiervan is ook besloten om een ​​systeem voor vroegtijdige waarschuwing in het leven te roepen.

Moet u achteraf inbouwen vanwege klimaatverandering?

Maar de bouw begon pas twee decennia na de ramp van 1974. De Thames Barrier bij Woolwich in Oost-Londen was tien jaar later voltooid. De negen zuilen van de douche rijzen op uit het water met hun glimmende zilveren skeletten als een reusachtige walvisbult. Het strekt zich 520 meter uit over de rivier de Theems en is daarmee een van de meest indrukwekkende waterbouwkundige constructies ter wereld.

READ  20 mannelijke sterren zijn veel jonger dan je dacht...

Maar op een gegeven moment zal zelfs dit gigantische bouwwerk niet langer genoeg zijn om de gevolgen van de klimaatverandering met de gevreesde zeespiegelstijging en frequentere stormen en regens te verzachten. Het Milieuagentschap werkt aan een langetermijnplan om Londen te redden van het zinken. In 2070 moet er een nieuw systeem zijn.

Nederlanders kijken ook naar de toekomst. De regeringscommissaris voor Waterbescherming, deltacommissaris Peter Glass, dringt aan op haast. “Het klimaat verandert sneller dan we dachten. We hebben veel minder tijd om ons daarop voor te bereiden.”

Bescherming tegen overstromingen is een continue opgave. Alle dammen, in totaal 3.500 km lang, worden momenteel geïnspecteerd en versterkt, zodat ze tegen 2050 de verwachte waterstanden kunnen weerstaan. Een enorme onderneming. Maar de Nederlanders hebben geen andere keuze. Als het water komt, loopt ongeveer 60 procent van het land gevaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *