Plotseling vecht Nederland tegen belastingontduiking: de economie

Plotseling vecht Nederland tegen belastingontduiking: de economie

Het Nederlandse woord voor belasting is ‘beest’, wat klinkt als een last, als een ongemak. Hoe laat de Belastingdienst zich geld afpakken van een succesvol bedrijf? Iedereen die zo denkt, is in Nederland al heel lang in goede handen. Het land wordt beschouwd als een van de belangrijke belastingparadijzen voor internationale bedrijven. Vooral Amerikaanse bedrijven Daar zijn wij blij meedat dankzij een dochteronderneming van een Nederlands bedrijf de winst stilletjes naar Bermuda kan worden overgebracht, waar de winst helemaal niet hoeft te worden belast.

Maar Nederland wil niet langer een belastingparadijs zijn. “Mijn doel is het bestrijden van belastingontduiking en belastingontduiking”, zegt verantwoordelijke staatssecretaris Menno Snell. Staatsministers in Nederland zijn machtiger dan in Duitsland, zij hebben hun eigen posities in de Snell, namelijk belastingen. Hij doet duidelijke uitspraken: “Ik wil af van het beeld dat Nederland een land is dat het multinationals makkelijk maakt om belasting te ontwijken.”

Dag van de Arbeid “Vrijdag voor de Toekomst”.

:Slechts enkele grote Duitse bedrijven steunen het klimaatprotest

Samen met studenten demonstreren voor het klimaat is het idee achter de Global Day of Action van aanstaande vrijdag. Maar op de vraag of ze het protest steunden, blokkeerden grote Duitse bedrijven het.

Door Filips Boverman

Snell is lid van de links-liberale partij D66 en sinds eind 2017 lid van de regering. Politicoloog D66 is de Nederlandse partij die het meest voorstander is van belastingharmonisatie in de EU.

Deze week heeft minister van Buitenlandse Zaken Snell parlement Hij heeft drie wijzigingen in de wet aangebracht. Ten eerste zou het niet langer mogelijk moeten zijn om buitenlandse verliezen te claimen zoals voorheen. Tot nu toe maakte bijvoorbeeld de Brits-Nederlandse oliemaatschappij Shell gebruik van deze regel. Het was een schelp in de lente Bij kritiekWant zo hoeft de groep van 2016 tot en met 2018 geen belasting te betalen over de winst. Ten tweede krijgen bedrijven in de toekomst een kleinere aftrek als ze geld uitgeven aan onderzoek. Tot nu toe hebben ze dankzij het zogenaamde Innovatiefonds slechts zeven procent van de belastingen betaald; Het tarief zal naar verwachting stijgen naar negen procent. Het is de vraag of deze instrumenten, ook wel patentfondsen genoemd, het onderzoek echt bevorderen of eenvoudigweg een belastingbesparend model zijn. Ten derde – en misschien wel het belangrijkste punt – wil Nederland een bronbelasting heffen wanneer bedrijven hun winsten via rente en royalty’s verschuiven naar belastingparadijzen als Bermuda. Dit alles zou vanaf 2021 moeten gelden.

Paradijselijke bladeren Het werd onthuld in 2017Hoe het Amerikaanse bedrijf Nike Nederland gebruikte om miljarden aan belastingen te besparen op winsten buiten de VS: Het sportartikelenbedrijf heeft de merkrechten op het beroemde logo overgedragen aan Bermuda en volgt de winsten via een Nederlandse bedrijfsstructuur.

Paradijselijke bladeren

:Nike en Nederland misleiden de Duitse staat

Doe het gewoon: het bedrijf sluist miljarden naar belastingparadijzen. Vooral de Duitse buurman helpt mee.

Door Elisabeth Gamberle, Friedrich Obermayer en Bastian Obermayer

Dit is precies de ontsnappingsroute die de nieuwe bronbelasting wil blokkeren. Deze zou net zo hoog moeten zijn als de binnenlandse vennootschapsbelasting: 21,7 procent. Voor Nederland worden alle staten die belastingen van minder dan negen procent van de bedrijven eisen, beschouwd als belastingparadijzen. Bermuda zal dus worden getroffen. Den Haag heeft in 2018 21 landen geïdentificeerd en vermeld als belastingparadijzen Zwarte lijst.

Nederland bespreekt belastingontduiking na Panama en Paradise Papers

Het is duidelijk dat berichten in de media over oplichting met vennootschapsbelastingen iets in het land hebben veranderd. Er is discussie over eerlijk belastinggedrag. Het hoofd van het Nederlandse Shell-bedrijf moest dit doen Voor het Parlement Rechtvaardigt.

“De hervorming is een stap in de goede richting”, zegt Arjan Ligure, directeur van het programma voor overheidsfinanciën bij de onafhankelijke staatsdenktank. CPB. Maar de roerende voorheffing is voor hem niet genoeg. Er wordt alleen gekeken naar de officieel verschuldigde vennootschapsbelasting, niet naar het tarief dat bedrijven dankzij uitzonderingen daadwerkelijk later betalen. Dit effectieve tarief is vaak veel lager. Dit laat gaten in de wet voor bedrijven, bekritiseert Ligor. Het is mogelijk dat er geld naar Luxemburg en Ierland zal blijven stromen – en dat het daar, net als voorheen, slechts aan kleine belastingen onderworpen zal zijn.

Hoe reageren Amerikaanse bedrijven? De Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland wilde desgevraagd geen commentaar geven.

READ  Historische financiële crises: The Tulip Crisis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *