Over de geloofwaardigheid van het Europese monetaire beleid | Bedrijf

geld ideeën

Over de geloofwaardigheid van het Europese monetaire beleid

08/11/2022, 09:11

| Leestijd: 3 minuten

Het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt/Main

Foto: Boris Rossler / D

Thomas Pillner beoordeelt het huidige debat over de Europese Centrale Bank

Op 26 juli worden hier de huidige besluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en met name het nieuwe Transfer Protection Instrument (TPI) beschreven. De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank heeft niet alleen de rente verhoogd, maar gebruikt het monetaire beleidsinstrument TPI ook om gerichte aankopen te doen van staatsobligaties uit eurolanden die onder druk zijn komen te staan. In het geval van landen met een bijzonder hoge schuldenlast stijgen de rendementen op staatsobligaties (yield spreads) onevenredig als gevolg van verhogingen van de belangrijkste rentetarieven, wat de solvabiliteit van het land in gevaar kan brengen en door de Europese Centrale Bank wordt gezien als een belemmering voor de effectiviteit van zijn monetair beleid. TPI streeft ernaar de renteverschillen tussen obligaties van lidstaten te verkleinen.

Hier begint momenteel het felle debat met de vraag of de ECB verder gaat dan haar mandaat met TPI. Hij moet immers objectief beoordelen of de betrokken rentepremies principieel gerechtvaardigd zijn of dat ze louter speculatief zijn ontstaan. Het mag duidelijk zijn dat het beoordelen van begrotingsproblemen, het sturen van obligatierendementen en het ondersteunen van debiteurenlanden in de eurozone niet tot de primaire taken van de ECB behoren. De afgelopen weken heeft het echter voor meer dan 16 miljard euro aan obligaties uit Italië, Spanje en Griekenland gekocht in obligaties van andere obligatieprogramma’s die zijn vervallen en hun bezit aan Duitse en Nederlandse bankbiljetten verminderd. De discussie is niet nieuw. Het werd al gebruikt toen de Europese Centrale Bank in het kader van de eurocrisis onbeperkte aankopen van staatsobligaties aankondigde via het OMT-programma (Direct Monetary Transactions). De “bewapening” van het OMT was gekoppeld aan een hulpprogramma van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) met de voorwaarden van het economisch en financieel beleid van het getroffen land.

Hoe zou u dit nieuwe debat classificeren? De missie van de Europese Centrale Bank is om toegang te krijgen tot de Europese economie met haar monetair beleid om de prijzen en de economie te beïnvloeden. Het is waar dat TPI-activering een groot aantal financiële parameters van het betreffende deelnemende land vereist en dat het eindgebruik door de Europese Centrale Bank wordt gedaan. Maar het is een koorddans. Opbrengstverschillen tussen landen zijn een uitdrukking van verschillende kernverklaringen, die worden bepaald door politieke, budgettaire en sociale beleidsbeslissingen. Het moet een katalysator zijn voor discipline, verbetering van de schuldhoudbaarheid en verantwoorde implementatie van noodzakelijke hervormingen in het land.


De vraag rijst terecht of de Europese Centrale Bank de aangewezen instelling is om dit te beoordelen. Als alternatief, zoals bij OMT, moet het gebruik van TPI ook vooraf worden goedgekeurd door de politieke meerderheid en onder voorwaarden om de deugdelijkheid van de financiën van het land te controleren. Enerzijds zou deze benadering de huidige controverse uit de wereld helpen en anderzijds zou het oordeel over de mogelijke start van het programma van de ECB voor de aankoop van staatsobligaties aan een andere instelling overlaten en de geloofwaardigheid van de ECB op monetair gebied verzekeren. Beleid. Laten we hopen dat de aankondiging van TPI dat het indien nodig onbeperkt staatsobligaties zal kopen, weer een retorisch meesterwerk zal zijn, zodat u dit instrument nooit meer hoeft te gebruiken en speculaties over een land met hoge schulden en hoge rentespreads dat de eurozone verlaat – “wat er ook voor nodig is!


Thomas Pillner is emeritus hoogleraar financiële markttheorie aan de universiteit van Erfurt. U kunt de auteur bereiken via thomas.beilner@uni-erfurt.de.


READ  Uniper en Vesta willen groene ammoniakfabriek ontwikkelen: een krant voor de lokale economie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *