Oproep aan parlementsleden om snel actie te ondernemen vanwege inflatie

Het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank in Frankfurt

De centrale bank zal waarschijnlijk de rente binnenkort verhogen.


(Foto: dpa)

Frankfurt Tijdens de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) in april riepen sommige vertegenwoordigers op tot snelle actie in het licht van de hoge inflatie. “Sommige leden waren van mening dat de hoger dan verwachte inflatie in maart en de stijging van de inflatieverwachtingen tot meer dan 2 procent noopten tot een zo snel mogelijke aanpassing van het monetaire beleid naar neutraal”, aldus de notulen van de vergadering.

Dit betekent dat de rente ook na de aanvankelijke zomerverhoging relatief snel weer kan worden verhoogd. In een recent interview met Handelsblatt legde ECB-directielid Isabelle Schnabel uit dat de rentetarieven in de eurozone nog ver verwijderd zijn van het neutrale niveau waarop de economie zal vertragen.

Aanleiding voor de discussies over monetaire verkrapping is de hoge inflatie in de eurozone. De inflatie steeg in april tot 7,4%, ruim boven de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank.

In de afgelopen weken hebben verschillende hoge ECB-functionarissen al aangegeven dat de rente voor juli in eerste instantie zal worden verhoogd. Tijdens haar volgende vergadering op 9 juni zou de centrale bank de koers hiervoor moeten uitzetten door het einde van haar obligatie-aankopen aan te kondigen. Want dit is een voorwaarde om voor het eerst de rente te verhogen.

De beste banen van vandaag

Vind nu de beste banen en
U wordt per e-mail op de hoogte gebracht.

De president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, zei dat de aankoop van obligaties door de centrale bank in het derde kwartaal zal eindigen en dat de eerste renteverhoging “binnen een paar weken” kan volgen. Bundesbank-president Joachim Nagel en andere valutawaakhonden verwachtten voor juli een verschuiving van de rentetarieven. De gouverneur van De Nederlandse Bank, Klaas Knott, heeft de mogelijkheid van een stijging van een half procentpunt verhoogd als de inflatie de komende maanden groter wordt of versnelt.

Verschillende posities tijdens een andere cyclus

De depositorente in de eurozone, die cruciaal is voor het monetaire beleid, bedraagt ​​nu minder dan 0,5 procent. Dit betekent dat banken met overtollige ECB-liquiditeit hiervoor negatieve rente moeten betalen. Uit de notulen blijkt echter ook dat er in het bestuur zeer uiteenlopende standpunten zijn over de verdere koers van het monetaire beleid.

De tekening

Voorstanders van een strakker monetair beleid hebben opgeroepen tot snellere normalisering van het monetaire beleid, anders bestaat het risico dat de inflatieverwachtingen in de eurozone boven de 2% blijven stijgen. Dit kan op zijn beurt leiden tot tweede-ronde-effecten, dat wil zeggen tot verdere prijsstijgingen als reactie op eerdere kostenstijgingen. Centrale banken willen zo’n momentum meestal blokkeren.

Voorstanders van een ruimer monetair beleid, “duiven” genoemd, merken echter op dat zelfs kleine renteverhogingen relatief snel het niveau zullen bereiken waarop het monetaire beleid de economie de neiging heeft te vertragen.

Een van de vertegenwoordigers van het dovenkamp is Fabio Panetta, lid van de directie van de Europese Centrale Bank. Na de vergadering van april sprak hij schuin tegen de renteverhoging in juli. Naar zijn mening is het niet verstandig om op rentetarieven te reageren voordat de economische gegevens over het tweede kwartaal bekend zijn.

Panetta is van mening dat de groei in de eurozone vrijwel tot stilstand is gekomen. Dit bemoeilijkt de beslissingen van de Europese Centrale Bank om de inflatie in te dammen. In een interview zei hij dat een verkrapping van het monetaire beleid “de reeds haperende groei zou belemmeren”.

>> Lees ook: Met deze drastische maatregelen willen twee economen de inflatie terugdringen

De invloedrijke hoofdeconoom bij de Europese Centrale Bank, Philip Lane, wordt ook als een duif beschouwd. Hij heeft een sleutelrol in de raad van bestuur. Als hoofdeconoom geeft hij een lezing over de economische situatie op raadsvergaderingen en doet hij een voorstel voor monetaire beleidsbeslissingen, die de raad meestal volgt. Daarnaast spelen de afdelingen waarvoor hij verantwoordelijk is een grote rol bij de voorbereiding van bestuursvergaderingen.

Maar volgens een rapport van Reuters zouden er nu veranderingen moeten komen in de vergaderprocedures van de raad van bestuur. Daarom zou de reguliere presentatie van hoofdeconoom Lin op vergaderingen korter moeten zijn. Daar zou meer discussie over moeten zijn.

Waarnemers zijn van mening dat de verandering het gewicht van de nationale centrale bankiers versterkt. Aan de andere kant zal de prominente rol van hoofdeconoom wat beperkt zijn.

Lagarde kondigde bij haar aantreden in 2019 aan dat ze een sterkere consensus in het bestuur wilde bereiken. De Raad van Bestuur was destijds diep verdeeld. Je voorganger, Mario Draghi, stond erom bekend dat hij vaak belangrijke beslissingen nam in kleine groepjes. Critici hebben hem ervan beschuldigd leden van de Raad van de Europese Centrale Bank vaak voor voldongen feiten te hebben gesteld bij het nemen van belangrijke beslissingen.

meer: Duiven of haviken: de Raad van Bestuur van de ECB is langs deze lijnen verdeeld

READ  Degenen die betaald worden, werken steeds minder uren per week

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *