Online fruithandel / Newsnet in één bericht

06.12.2021

Foto: Greenports Nederland

Van een paradigmaverschuiving – of paradigmaverschuiving – is bekend dat het de verschuiving van verkeer van weg naar spoor en water beschrijft. Wat zo eenvoudig lijkt, stuit in de praktijk echter nog op veel obstakels. Maurice Janssen, onderzoeker bij het Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics in Rotterdam, voerde een veldonderzoek uit in opdracht van Greenports Netherlands, Total Produce, de Danser Group en het Havenbedrijf Rotterdam.

Het doel was om antwoorden te vinden waarom het zo moeilijk is om een ​​paradigmaverschuiving in de verslogistiek te ontwikkelen en wat de mogelijkheden zijn voor zo’n doorbraak. Er is echter brede consensus dat er een groeiende behoefte aan actie is. “Wegencongestie, huidige klimaatdoelen (politieke doelen, maar ook de houding van burgers) en tekorten aan arbeidskrachten vergroten de noodzaak om verkeersstromen te bundelen door het gebruik van spoor en water”, aldus het onderzoek. Volgens Jansen komen de problemen voort uit het feit dat veel actoren zowel op zee als op het land en in de raakvlakken daartussen actief zijn, die elk alleen hun eigen belangen nastreven. Het zou goed zijn als de Nederlandse tuinbouwsector een of meer ‘knippunten’ inricht van waaruit de stroom van veel versproducten naar het achterland wordt opgevangen. Het groeiend aantal initiatieven van foodretailers zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de paradigmaverschuiving in de logistiek van versproducten.

Terug naar het overzicht


READ  Weerstandsbanden 2021 De Complete Gids

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *