NLWKN presenteert kaderplan spellingonderhoud

De Dinkel, die ontspringt in Noordrijn-Westfalen, steekt tweemaal de Nederlandse grens over en mondt uit in de Vechte ten noorden van Neuenhaus. Voor het Nedersaksische deel van het waterlichaam is nu in de provincie Bentheim een ​​kaderplan voor rivierbehoud ingediend. Centraal staat waterbehoud, waarbij ook rekening wordt gehouden met de soortenbeschermingsdoelen.Focus op het behoud van de natuur

De plannen, die onlangs op een zakelijke bijeenkomst in Lage zijn gepresenteerd aan vertegenwoordigers van landbouw, waterbeheer, de gemeente Neuenhaus en natuurbeheer, schetsten een kader voor natuurbehoud op basis van de beheerdoelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. “We richten ons op strikt beschermde en beschermde dier- en plantensoorten zoals otters, mosselen en moerasirissen, die voorheen werden geclassificeerd als ‘recreatiegevoelig’, benadrukt Rebecca Dieckmann van het Nedersaksische Rijksbureau voor Waterbeheer, Kustwaterbeheer en Natuurbehoud ( NLWKN) in Meppen. Vanwege de aquatische levensstijl van de genoemde soorten, kunnen hun broed- en rustplaatsen in het bijzonder worden beïnvloed door waterconservering.Het plan laat ruimte voor aanpassingen

Nedersaksen is verantwoordelijk voor het onderhoud van negen kilometer rivieren in Nedersaksen. Vanuit de NLWKN-repository in Georgsdorf wordt gewerkt aan de zorg en ontwikkeling van spelling. Het nu gepresenteerde raamplan, dat is ontwikkeld door een ingenieursgemeenschap in Hannover in nauwe samenwerking met een overheidsbedrijf, vertegenwoordigt de onderhoudsrichtlijnen op Dinkel. Het is echter niet juridisch bindend en laat ruimte voor wijzigingen. “NLWKN streeft ernaar om zoveel mogelijk transparantie in het gesprek te brengen. Suggesties of informatie van getroffen gemeenten en waterschappen, van landbouw en natuurbehoud verwelkomen we dan ook nadrukkelijk”, zegt Dickman.

READ  Mühlacker Lichtspieltheater: een film die inzicht geeft in het leven van kluizenaars - District

Tegen de achtergrond van de grensligging van de rivier namen ook vertegenwoordigers van de Nederlandse Watershap Vechtstromen deel aan het evenement in Lage. “We zullen nauw blijven samenwerken met onze collega’s in Nederland en Noordrijn-Westfalen over entertainmentkwesties bij Dinkel”, zegt NLWKN.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *