Nederland wil ondanks verandering export op hoog niveau houden

Nederland exporteerde in 2018 voor 90,3 miljard euro landbouwproducten. Dit is een lichte stijging van 0,2% ten opzichte van 2017, zo maakte het ministerie van Landbouw bekend tijdens de Groene Week in Berlijn. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. De meeste Nederlandse landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland (22,8 miljard euro) en België (10,2 miljard euro). Samen zijn deze twee buurlanden goed voor 36% van de totale Nederlandse landbouwexport, gevolgd door Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Spanje. De grootste stijging van de Nederlandse landbouwexport in absolute termen werd in 2018 opgetekend in Japan, Marokko, Polen, Rusland en China.

Transitie naar kringlooplandbouw in 2030

“Exportcijfers laten eens te meer zien dat de Nederlandse landbouwsector een belangrijke speler is in de voedselproductie voor een groeiende wereldbevolking”, zei minister van Landbouw Carola Schouten bij de presentatie van exportcijfers op de Groene Week in Berlijn. Schuten voegt toe dat het nu belangrijk is om de innovatiekracht van Nederland te gebruiken om de transitie naar een circulaire economie te realiseren. Afgelopen najaar presenteerde Schouten haar strategienota voor de circulaire economie in 2030. Ook wil ze de verandering in de landbouw die de komende dagen wordt geschetst op de Groene Week in Berlijn promoten.

Het exportniveau moet blijven

De Nederlandse Universiteit van Wageningen heeft drie scenario’s ontwikkeld voor het sluiten van de kringloopbemesting op mondiaal, Europees en nationaal niveau. Wereldwijd schatten wetenschappers dat deze sector vandaag de dag nog steeds de productie, de toegevoegde waarde en de exportprestaties kan handhaven. Schouten verwacht dat de strategienota circulaire economie Nederland een nieuwe impuls zal geven en haar positie op de wereldmarkt zal versterken. Schouten stelt dat de omslag naar kringlooplandbouw dringend nodig is in het licht van de toenemende mondiale vraag naar voedsel enerzijds en de verantwoordelijkheid voor landschappen, biodiversiteit en klimaatverandering anderzijds.

READ  PV drijvend in het Paaspakket: in plaats van 20 GW is er nog maar 1 GW over

De belangrijkste exportproducten zijn sierplanten, melk, eieren en vlees

Volgens het exportrapport verdient Nederland meer aan de teelt van siergewassen (6,0 miljard euro), zuivelproducten, eieren (4,7 miljard euro), vlees (4,1 miljard euro) en groenten (3,8 miljard euro). euro). Ook granen, meel, melkbereidingen, dranken, fruit, levende dieren, vis en zeevruchten brachten de Nederlandse economie miljarden dollars op.

Export van bedrijfsmiddelen en landbouwtechnologie neemt toe

Vorig jaar exporteerde Nederland landbouwgerelateerde goederen voor 9,2 miljard euro. Denk hierbij aan landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, kasmaterialen, industriële meststoffen en pesticiden. Dit is een stijging van 3,2% ten opzichte van 2017. Ook hier zijn buurlanden Duitsland en België de grootste afnemers. Deze stijging vloeit geheel voort uit de toegenomen export van in Nederland gemaakte producten.

Strategienota kringlooplandbouw tot 2030 Nederland beschikbaar Hier in het Duits te lezen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *