Nederland trekt geschoolde arbeidskrachten aan met belastingvoordelen

Nederland trekt geschoolde arbeidskrachten aan met belastingvoordelen

Vanaf: 10 juli 2024 om 14:54 uur

Buitenlandse werknemers in Nederland kunnen vijf jaar lang 30% van hun loon belastingvrij ontvangen. Maar de voordelen van expats nemen af, en regelgeving heeft ook zijn nadelen.

In Nederland kunnen veelgevraagde geschoolde arbeidskrachten veel belastingen besparen. De ‘30 procent-regel’ is aantrekkelijk, maar ook controversieel en voortdurend aan verandering onderhevig. Het geldt ook niet voor iedereen op alle vlakken. De regeling wordt gezien als een kans om persoonlijke ‘fiscale rechtvaardigheid’ te creëren, omdat er – in tegenstelling tot Duitsland – geen belastingschijven bestaan, maar in plaats daarvan meer mogelijkheden zijn voor individuele belastingplanning met veel consumptiemogelijkheden.

Ook Duitse werknemers kunnen in principe tot 30 procent van hun loon belastingvrij overdragen van hun Nederlandse werkgever als zij in Nederland werken. U mag echter niet eerder in de buurt van de grens hebben gewoond. U kunt er maximaal vijf jaar van profiteren; voorheen was dat acht jaar.

De belastingvoordelen worden verminderd

De Nederlandse overheid heeft vorig jaar de voordelen van haar ‘expatbelastingregime’ afgeschaft. Verdere bezuinigingen zijn gepland. Er zijn minimum- en maximumsalarisgrenzen. De begunstigden zijn veelal werknemers van grote bedrijven die naar Nederland zijn ‘gezonden’ om daar in vestigingen te gaan werken. Status: Je moet een veelgevraagd specialist zijn.

Dit wordt echter pas na uitputting van het belastingvoordeel gecontroleerd aan de hand van het uiteindelijk belastbare loon, dat meer dan 40.000 euro per jaar moet bedragen, en dat altijd nauwkeurig moet worden berekend. Dat betekent: het loon zou eigenlijk veel hoger moeten zijn, aangevuld met het belastingvrije deel dat direct wordt afgedragen. Iedereen onder de 30 jaar met een masterdiploma kan met een lager salaris belasting besparen.

READ  Stakingen - vrachtwagenchauffeurs wachten op meer dan een half miljoen euro loon - de economie

Nee Meer geschikt voor fans Belastingvoordeel

Buitenlandse wetenschappers hebben echter geen inkomensminimum en zijn ook geen potentiële specialisten. De complexe regelgeving laat zien dat bouwen geen handig belastingvoordeel voor de massa is – en ook geen wenselijke ‘beloning’ voor het dichten van de kloof met nieuwkomers.

In plaats daarvan heeft de 30 procent-regel tot doel het belastingvrije uitkeringsstelsel van Nederlanders, met al zijn mogelijkheden tot het vergoeden van zakelijke kosten, over te dragen aan expats in Nederland en deze voor een bepaalde periode plat te leggen om er gebruik van te kunnen maken. In de overgangsfase naar de nieuwe fase om de leefomgeving te verlichten. Dit is het belangrijkste verschil in het debat dat in Duitsland plaatsvindt.

Hij woont 150 kilometer van de grens

Wie in Nederland van deze regel wil profiteren, moet aan de Belastingdienst bewijzen dat hij/zij voorheen niet in de buurt woonde – maar minimaal 150 kilometer van de grens. De aanvraag is complex en kan alleen bij de werkgever worden gedaan.

Het belastingformulier voor buitenlanders brengt nog meer voordelen met zich mee – bijvoorbeeld als het gaat om verblijfsvergunningen, die bij voorkeur door de autoriteiten kunnen worden afgehandeld. De 30 procent-regel kan echter ook een nadeel zijn. U moet dus controleren of u betere resultaten behaalt met individuele, fiscaal aftrekbare terugbetalingen of met de forfaitaire regel.

Maximaal € 230.000 Het jaarinkomen

Ook hogere inkomens moeten sinds 1 januari voorzichtig zijn: door het nieuwe plafond kan de regeling alleen gelden voor een jaarinkomen van circa € 230.000,- per jaar – een derde van dit bedrag kan dan vrijgesteld worden van belasting. Maar dat is het einde van de lijn.

READ  Groningen: Nederland sluit het grootste gasveld van Europa

Wie een jaarsalaris van € 300.000,- zou moeten ontvangen, kan niet meer optimaal profiteren van de 30 procent-regel. Maar slechts een klein aantal werknemers die uit het buitenland komen om in Nederland te werken, vallen binnen deze salarisrange – vooral omdat het forfaitaire belastingbesparingsmodel na vijf jaar afloopt. Maar hier geldt hetzelfde: molens malen langzaam – er zijn overgangsregelingen afhankelijk van de verblijfsduur. Zonder belastingadviseur zit u hier vaak met de handen in het haar.

Het Nederlandse model is controversieel in Duitsland: zo wilde de Financiële Rechtbank van Düsseldorf de 30%-regel opnemen in de Duitse inkomstenbelasting. Dit kan van invloed zijn op degenen die hun Duitse ingezetenschap hebben behouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *