Nederland: Nieuwe plannen om te bezuinigen op stikstof

De Nederlandse regering heeft nieuwe plannen aangekondigd om de uitstoot te verminderen. Na de invoering van het fosfaatquotum in 2018 ligt de focus nu op stikstof. Dit kan de melkproductie weer flink verminderen. De afgelopen tijd hebben melkveehouders geprotesteerd tegen de onlangs vereiste speciale vergunningen voor weidegang (Nederlanders laten koeien in de stal om te protesteren tegen het “absurde” nitraatbeleid).

Het doel van het beleid is nu om de uitstoot in wezen te verminderen, met name in natuurgebieden. Het kabinet heeft hiervoor verschillende regio’s aangewezen waar de stikstofemissie met 12 tot 70% moet worden teruggebracht. In de natuurgebieden zelf is een reductie van 95% gepland.

Stop of wees duurzamer

Het is nog niet duidelijk hoe bedrijven deze doelen moeten bereiken. Politici suggereren alleen dat boeren hun boerderijen kunnen verlaten of verplaatsen, of ze duurzamer kunnen maken. Brancheorganisaties richten zich primair op emissiebeperkende maatregelen.

Zo wijst de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) op de voorstellen van de Future Dairy Farming Alliance (bestaande uit de Farmers Union (LTO), Young Farmers Union (NAJK), Rabobank en Nieuw-Zeeland): “We hebben concrete De voorstellen voor stikstofreductie die door de Universiteit van Wageningen zijn ontwikkeld, zijn doorgerekend, deze voorstellen zijn realistisch, haalbaar en breed gedragen.” Volgens de Rijksdienst voor Gelijkheid heeft het kabinet met deze plannen tot nu toe niets gedaan.

“Hoe” is nog onduidelijk

Het kabinet laat de vormgeving van de voorwaarden nu echter over aan de provincies. Tegen juli 2023 zouden zij specifieke maatregelen moeten nemen. In totaal stelt de overheid tot 2035 ruim 24 miljard euro beschikbaar en stelt doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat, inclusief veranderingen in de landbouw.

READ  Voorbeschouwing van de interland tussen Duitsland en Nederland op 29.3. De volgende interland van Duitsland

Kritiek van de Boerenbond

De Nederlandse Boerenbond (LTO) verwerpt het stikstofbeleid en noemt het “duidelijk onrealistische bezuinigingen” en “dictaat van bovenaf”. De overheid vertrouwt op rekeningen en zit vast in een juridisch moeras van onwerkbare normen. De verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan de provincies”, legt de LTO uit. De vereniging hoopt nu op meer realisme bij de uitvoering van maatregelen in de provincies.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *