Nederland meer open voor gesprekken EU-lidmaatschap met Albanië – EURACTIV.com

De Nederlandse regering heeft een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd over de start van de EU-toetredingsgesprekken met Albanië. Ondanks de opmerkelijke vooruitgang is geconstateerd dat niet aan alle prioriteiten van de EU-Raad is voldaan.

door te doen Bericht De Nederlandse regering verwijzend naar een eerdere beoordeling van de Europese Commissie: het Uitvoerend Comité van de EU kwam tot “de conclusie dat Albanië beslissende vooruitgang heeft geboekt en bijna voldoet aan de gestelde voorwaarden.” [Europäischen] Raad met het oog op de eerste intergouvernementele conferentie.

De “eerste Intergouvernementele Conferentie” (IGC) waarnaar wordt verwezen, markeert het officiële begin van de toetredingsonderhandelingen.

De Nederlandse regering meende dat er op de zes belangrijkste aandachtspunten enige vooruitgang was geboekt. In het bijzonder: hervorming van het kiesstelsel, uitvoering van justitiële hervormingen, opbouw van structuren ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad, evenals intensivering van de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad, vermindering van “ongegronde” asielaanvragen en hervorming van de mediawet in overeenstemming met de aanbevelingen. Commissie van Venetië.

De Europese Unie blijft zoeken naar een oplossing voor de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië

De Europese Unie zoekt nog steeds naar een oplossing voor de verlammende start van de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. Na de bijeenkomst van de Europese ministers op dinsdag bevestigde het Portugese voorzitterschap van de Europese Unie zijn voornemen om eind juni een toetredingsconferentie over dit onderwerp te houden. Door onenigheid over culturele en historische kwesties met Noord-Macedonië verhindert EU-lid Bulgarije echter nog steeds dat lidstaten groen licht krijgen.

Het Nederlandse parlement is momenteel in behandeling over het regeringsdocument. Of Nederland groen licht kan geven om op de komende EU-top officieel de onderhandelingen over dit onderwerp te starten, hangt ook af van hun stem, zo blijkt uit rapporten. Uitgang.

Een struikelblok: ondanks de geboekte vooruitgang benadrukt de Nederlandse regering dat sommige van de prioriteiten die EU-leiders in hun land hebben Conclusies maart 2020 Uitgegeven, nog niet gerealiseerd.

READ  Börse Express - Banken financieren dierenleed

Dit omvat onder meer het openen van strafrechtelijke procedures tegen rechters en openbare aanklagers die de relevante controles niet hebben uitgevoerd; Afsluiting van diverse acties wegens verkiezingsfraude en/of corruptie; Resolutie over de wettigheid van de lokale verkiezingen van 2019; Evenals de uitgifte van wetten om minderheden te beschermen.

In ieder geval wordt in Den Haag gehoopt dat met de nieuwe methodologie van de uitbreidingsbesprekingen het voortgangsproces nu “precieser en uitgebreider” zal zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *