Nederland lanceert project voor meer biodiversiteit in de landbouw – EURACTIV.de

De Nederlandse regering heeft een nieuwe “Visie 2030” voor de landbouw in het land gepresenteerd. Het geeft prioriteit aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en het verminderen van de negatieve milieu-impact van de sector.

De nieuwe Plantenbeschermingsvisie 2030 is gebaseerd op twee principes: innovatieve plantenveredeling en precisielandbouw – beide belangrijke kwesties voor de toekomst van de EU-landbouw.

“Bestrijdingsmiddelen zijn belangrijk om een ​​goede productie van hoge kwaliteit te garanderen. De huidige afhankelijkheid van pesticiden is echter zo groot dat we een radicale transformatie nodig hebben – ook om de impact op het milieu te verminderen”, verklaarde minister van Landbouw Carola Schuten vorige week.

Scotten zei dat de visie een “paradigmaverschuiving” vertegenwoordigt en met meer veerkrachtige gewassen en betere landbouwmethoden, zal er minder behoefte zijn aan pesticiden.

Ze voegde eraan toe: “Waar er nog steeds behoefte is aan pesticiden, moet het gebruik ervan ‘slim’ zijn om de impact op het milieu te verminderen en de productie van gewassen met een zeer laag residu te garanderen.”

Volgens het Nederlandse plan zullen gewassen beter worden beschermd tegen ziekten en plagen met minimaal gebruik van pesticiden: “Het heeft tot doel de natuur, biodiversiteit, gezonde soorten en een duidelijk economisch perspectief voor boeren te behouden”, aldus het Nederlandse ministerie van Landbouw in een verklaring. Met.

Om de afhankelijkheid van pesticiden te verminderen, zei ze, moet het verbeteren van de natuurlijke afweer van planten centraal staan ​​in de visie.

Een goede, gezonde grond die de plant van voldoende voedingsstoffen voorziet, draagt ​​ook bij aan de weerbaarheid. Waar mogelijk moeten boeren profiteren van natuurlijke vijanden, hetzij door deze actief te gebruiken – zoals bij het telen van groenten in kassen – of door gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen die in de buurt beschikbaar zijn (functionele agrobiodiversiteit) gebruiken en versterken”, aldus het ministerie.

READ  Deze regels zijn van toepassing op scholen, restaurants en winkels

Nieuwe methoden voor plantenveredeling

De term New Plant Breeding Technologies (NPBT’s) beschrijft wetenschappelijke methoden voor het genetisch manipuleren van planten om natuurlijke eigenschappen zoals droogtetolerantie en plaagresistentie te verbeteren.

Het debat over NPBT’s staat in Brussel in het middelpunt van de belangstelling sinds een Europese rechtbank in juli 2018 oordeelde dat door mutatie verkregen organismen in feite “ggo’s” zijn en daarom in principe onder de ggo-richtlijn zouden moeten vallen.

De agrovoedingsindustrie is tegen de classificatie van ggo’s. Ze stellen dat planten die met deze technieken zijn verkregen van nature kunnen voorkomen of door middel van traditionele kruisingstechnieken die natuurlijke processen nabootsen.

Voor tegenstanders zijn NPBT’s gewoon een nieuwe poging om GGO’s “via de achterdeur” te verkopen aan Europese boeren, die tegelijkertijd het recht kunnen verliezen om hun eigen zaden te gebruiken. Zij zijn van mening dat al deze technologieën daarom onderworpen moeten zijn aan het strenge goedkeuringsregime van de Europese Unie voor ggo’s.

In een recent interview met EURACTIV.com erkende EU-commissaris voor Gezondheid Vytenis Andriukaitis ook dat de nieuwe methoden nieuwe EU-regelgeving zouden vereisen. Maar hij voegde er ook aan toe dat er “veel manipulatie en angstzaaierij” was op dit gebied.

Precisie landbouw

Een ander onderdeel van het Nederlandse plan is de introductie van zogenaamde “precisielandbouw”-praktijken als een manier om de klimaatverandering te verminderen door een verminderd en meer gericht gebruik van pesticiden.

Het Nederlandse ministerie legde uit dat precisielandbouw helpt om gewassen en bodem beter te monitoren en boeren vroegtijdig te waarschuwen voor risico’s.

De bestrijdingsmiddelen kunnen dan gericht worden ingezet. Waar bestrijdingsmiddelen nodig zijn, hebben rassen met een laag risico de voorkeur en zijn (nieuwe) technologieën nodig om de uitstoot naar het milieu te verminderen.”

READ  Hoe komen gorilla's uit gevaar?

Meer flexibiliteit voor CAP na 2020

Het nieuwe GLB-uitvoeringsmodel voor de periode na 2020 geeft de EU-lidstaten flexibiliteit om hun eigen strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid te ontwikkelen. Het moet dus beter worden aangepast aan de verschillende lokale behoeften.

In een interview met EURACTIV Roemenië in september 2018 legde EU-landbouwcommissaris Phil Hogan uit dat het vanaf nu aan de lidstaten is om de invoering van innovaties in de landbouw te versnellen.

“De werkelijke uitgaven voor precisielandbouw zullen afhangen van de binnenlandse behoeften en het geld dat de lidstaten uit hun GLB-middelen aan deze regio willen toewijzen”, legde Hogan destijds uit.

De Ierse politicus voegde toe: “Ervaring met het huidige GLB – geïmplementeerd in 28 lidstaten met verschillende klimaten, productiemethoden en tradities – leert dat Brussel gewoon niet meer kan en mag dicteren wat er in elke lidstaat moet gebeuren.”

[Bearbeitet von Frédéric Simon und Tim Steins]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *