MRI-onderzoek onthult een nieuwe onafhankelijke marker voor de prognose na een hartaanval

MRI-onderzoek onthult een nieuwe onafhankelijke marker voor de prognose na een hartaanval

De resultaten van een nieuwe multicenter MRI-studie onder leiding van Innsbruck-cardioloog Sebastian Reinstadler geven aanleiding om eerder geldige richtlijnen voor het diagnosticeren van infarcten te herzien. Volgens de studie zou intramyocardiale bloeding (IMH) die op MRI te zien is en niet, zoals nu het geval is, microvasculaire occlusies (MVO) gebruikt moeten worden als marker om risico’s te berekenen en toekomstige behandelingen na ST te ontwikkelen. Elevatie-myocardinfarct (STEMI)*. Dat meldt het Journal of the American College of Cardiology.

Cardiale MRI heeft bewezen de gouden standaard te zijn voor het beoordelen van de functie en weefselschade in de hartspier na een hartaanval. Vooral na STEMI, dat ongeveer 40 procent van de patiënten met een hartaanval treft, is het evalueren van de individuele prognose met behulp van MRI van cruciaal belang.

“Na het succesvol heropenen van een geblokkeerde kransslagader zien we op MRI bij ongeveer 50 procent van de STEMI-patiënten wat microvasculaire occlusie wordt genoemd. Deze aandoeningen kunnen niet worden genezen, maar werden eerder beschouwd als een teken van een slechte prognose nieuwe doelen om “een remedie voor MVO te vinden”, legt onderzoeksleider Sebastian Reinstadler uit van de Universiteitskliniek voor Tertiaire Interne Geneeskunde en Cardiovasculaire Ziekten (directeur: Axel Bauer), waar jaarlijks ongeveer 1.000 patiënten met een acute hartaanval worden behandeld.

Met IMH (intramyocardiale bloeding), een patroon van schade dat bij ongeveer de helft van de patiënten met MVO kan worden aangetroffen en wijst op wijdverspreide ontstekingen met ijzerafzettingen in de hartspier, zijn onderzoekers er nu in geslaagd een nieuwe onafhankelijke diagnostische marker te identificeren. Het erkende tijdschrift rapporteert het Journal of the American College of Cardiology.

READ  Deze ingrediënten maken salades tot de perfecte dieetmaaltijd

Deze bevinding is niet alleen van bijzonder belang voor het verbeteren van de risicobeoordeling, maar vooral voor het ontwikkelen van nieuwe therapeutische strategieën gericht op microvasculaire schade. “De vraag rijst nu of specifieke therapeutische strategieën na een STEMI-hartaanval de uitkomst van patiënten met IMH verbeteren. Deze hypothese is nu het onderwerp van verder onderzoek”, benadrukt Reinstadler.

Om de prognostische betekenis te bestuderen van verschillende patronen van myocardschade die met behulp van MRI kunnen worden gevisualiseerd, zijn gegevens verkregen van in totaal 1109 STEMI-patiënten – het grootste aantal STEMI-patiënten dat ooit in een klinische studie is opgenomen – uit vier hartcentra (Innsbruck , Lübeck, Leipzig) en Glasgow werden prospectief verzameld en geanalyseerd. De groep werd verdeeld in drie groepen: patiënten zonder microvasculaire weefselschade (noch MVO noch IMH), patiënten met microvasculaire occlusie maar geen myocardiale bloeding (MVO+/IMH) en patiënten met myocardiale bloeding (IMH+). “We ontdekten dat bij de groep patiënten met een myocardbloeding na gemiddeld twaalf maanden vaker een nadelige cardiale gebeurtenis optrad dan in de andere twee subgroepen”, bevestigt eerste auteur Evan Lechner. Patiënten met microvasculaire occlusie die geen intramyocardiale bloeding hebben, hebben echter een vergelijkbare prognose als patiënten die geen microvasculaire schade hebben.

“Er wordt aangenomen dat tijdens het proces van hermodellering na een hartaanval de bloedvaten opengaan, waardoor rode bloedcellen het infarctweefsel bereiken, die worden opgenomen door macrofagen en grote immuuncellen en daar ijzer afzetten bevorderen een ‘slechte prognose’.” Deze moleculaire principes en de vraag of de grootte van het infarct cruciaal is voor de omvang van IMH vereisen verdere verduidelijking, legt Evan Leshner uit.

READ  Nachtmaaltijden verhogen het risico op diabetes - een spectrum van wetenschap

Zelfs als het nog niet mogelijk is om intramyocardiale bloedingen te voorkomen, zou klinisch onderzoek naar nieuwe therapeutische benaderingen voor IMH een prioriteit moeten zijn. In de tussentijd moeten geïnfecteerde patiënten nauwlettend worden gevolgd. De auteurs van het onderzoek hebben er vertrouwen in dat de onafhankelijke prognostische betekenis van IMH bij de risicobeoordeling na STEMI zal worden opgenomen in een herzien consensusdocument over risicostratificatie na een hartinfarct.

*) Het ST-segment is een gebogen segment van het elektrocardiogram waarvan de veranderingen een hoge diagnostische waarde hebben met betrekking tot de bloedtoevoer naar de hartspier, vooral na een hartaanval.

Over mensen:

Sebastian Reinstadler studeerde geneeskunde aan de universiteiten van Innsbruck en Padua. Zijn passie voor cardiologie bracht hem ertoe zich te specialiseren op het gebied van interventionele cardiologie. Sinds 2019 is hij werkzaam als senior arts en sinds 2023 als tweede adjunct-directeur van de Universiteitskliniek voor Interne Geneeskunde III (Hart- en Vaatziekten). Naast klinische zorg en onderwijs houdt hij zich bezig met onderzoek op het gebied van cardiovasculaire beeldvorming, hartinfarct en atriumfibrilleren.

Ivan Lechner volgt een opleiding tot cardioloog aan de Medische Universiteit van Innsbruck. In zijn proefschrift onderzocht hij het belang van weefselschade op microvasculair niveau na een acuut hartinfarct. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij kernlid van “Tomorrow’s Cardiologists” van de Oostenrijkse Vereniging voor Cardiologie en een “Ambassadeur” voor Cardiale MRI van de European Association of Cardiac Imaging (EACVI).

Over het onderzoekswerk:
Klinische bevindingen geassocieerd met verschillende microvasculaire letselpatronen geïdentificeerd door cardiale MRI na STEMI. https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2024.03.408

Rückfragehinweis:
Medizinische Universität Innsbruck
Public Relations und Medien
Doris Heidegger
Innrain 52, 6020 Innsbruck, Austria
Telefon: +43 512 9003 70083
public-relations@i-med.ac.at
www.i-med.ac.at 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *