Minder koeien om het klimaat te beschermen

Nieuw-Zeeland moet meer doen om de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Eind januari meldde een onafhankelijke klimaatcommissie in opdracht van de regering dit in haar rapport en stelde in sommige gevallen strenge maatregelen voor.

Naast de geleidelijke afschaffing van gas en kolen en een verbod op de invoer van auto’s met verbrandingsmotoren, is er verandering nodig, vooral met betrekking tot het fokken van vee met methaanemissies, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 30% van de klimaatschadelijke emissies in Nieuw-Zeeland.

Vee moet met 15% afnemen

De veestapel moet onder meer met ongeveer 15% worden verminderd tegen 2030 om de middellange termijndoelstelling te bereiken om de biomethaanemissies met 16% te verminderen tegen 2035 in vergelijking met het referentiejaar 2018. Veel boerderijen zullen hun management moeten aanpassen. Door gebruik te maken van kleinere kuddes, betere fokkerij, nauwkeuriger gebruik van meststoffen en andere maatregelen om de methaanuitstoot te verminderen en tegelijkertijd de melk- en vleesproductie op peil te houden, aldus de commissie.

Volgens de voorzitter van de New Zealand Farmers Federation (FF), Andrew Hoggard, heeft de commissie gedegen en niet-gepolitiseerde aanbevelingen gedaan over landbouwemissies. Benadrukt moet worden dat de belangrijkste focus van het rapport ligt op oplossingen uit wetenschap en technologie. Daarom “zou elke kiwi nu open moeten staan ​​voor discussies over technologieën zoals methaanvaccins, genetisch gemodificeerde voeradditieven en onkruid”, benadrukte Hogard.

Melkveehouders willen investeringen

DairyNZ Executive Director Tim Mackle zei dat de methaangraden op korte termijn voor 2030 en 2035 ambitieus zijn. De door de Commissie voorgestelde investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsoplossingen voor de landbouw zijn nu belangrijk voor de aanpassing van landbouwsystemen.

READ  De bouwwerkzaamheden aan de Elbtower in Hamburg zijn stopgezet

Macle merkte op dat klimaatbeleid ongelooflijk complex is en dat rekening moet worden gehouden met de economische, sociale en politieke implicaties. Hij benadrukte dat melkveehouders in Nieuw-Zeeland nu al “de laagste uitstoot ter wereld” hebben.

Fonterra CO2Minder voetafdruk

Ondertussen heeft de Nieuw-Zeelandse zuivelgroep Fonterra aangekondigd in de toekomst nauw samen te werken met het Nederlandse innovatiebedrijf Koninklijke DSM om de uitstoot van broeikasgassen in Nieuw-Zeeland te verminderen. DSM vervaardigt het Bovaer-voeradditief, dat de methaanuitstoot van koeien zonder beweiding met ongeveer 30% vermindert

Nu wordt in een samenwerkingsproject getest of het ook kan worden overgezet naar het Nieuw-Zeelandse rangelandsysteem. “We moeten een doorbraak vinden in het verminderen van de uitstoot van rundvlees, en Bouvier kan precies dat waarmaken”, aldus Richard Allen, directeur van Fonterra. Dit is ook een kans om onze wereldwijde leidende positie op het gebied van klimaatloze zuivelproducten uit te breiden en zo meer waarde te creëren voor Nieuw-Zeelandse melk.

Praktische tests zijn volgens Fonterra bedoeld om na te gaan hoeveel methaan verminderd kan worden, of het praktisch en goedkoop is voor boeren en welke effecten het heeft op het welzijn van de koe en de melksamenstelling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *