Kleine kernreactoren kunnen de energieopwekking van de toekomst vormgeven

De kerncentrale Stade aan de Elbe is al 20 jaar ontmanteld. Aan de andere kant wekte haar tweelingbroer Borcelli in Nederland, iets later voltooid, nog steeds betrouwbaar elektriciteit op. En dat is tot in ieder geval 2034, dan is hij 61 jaar oud. Nederland wil niet zonder kernenergie, ook al lijkt dat soms zo. Maar klimaatverandering gaat over politici in Den Haag. Nu plannen ze nieuwe fabrieken om af te stappen van fossiele brandstoffen.

“Kernenergie heeft een relatief goede koolstofdioxidebalans”, zegt Christoph Pestner van het OKO-instituut in Freiburg. Maar in tegenstelling tot Nederland beschouwt hij het niet als een “duurzame klimaatbeschermingstechnologie”.

De Nederlandse provincie Limburg, grenzend aan Duitsland, is actief op zoek naar locaties voor nieuwe reactoren. De directie besloot dat daar geen plaats was voor een grote kerncentrale met een capaciteit van 1.600 megawatt, die al in China en Finland draaide. Maar voor kleine systemen vanaf 50 megawatt, die in de buurt van grote verbruikers worden gebouwd om lijnen te besparen, moet er altijd een plek zijn, en misschien meerdere. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de nieuw opgerichte Nuclear Energy Alliance, waarin zij bedrijven, overheden en wetenschappers vertegenwoordigt, zo maakte Martin van Gäns Gables bekend, als regionaal commissaris voor energie en klimaat.

De provincie gaat ervan uit dat het elektriciteitsverbruik in de regio met hoofdstad Maastricht en zo’n 1,1 miljoen inwoners in 2030 zal verdrievoudigen. “We willen af ​​van fossiele brandstoffen”, zegt von Jans Gibbels. “Kernenergie heeft een stevige positie in de zoektocht naar een nieuwe energiemix.” Terwijl, net als in Duitsland, veel windenergie wordt geproduceerd in de buurt van de kust, bereikt weinig ervan het zuidoosten van het land vanwege een gebrek aan transmissielijnen. De zogenaamde Small Modular Reactors (SMR), die in de Verenigde Staten worden ontwikkeld door de Britse turbinefabrikant Rolls-Royce, kunnen de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen geheel of gedeeltelijk overbodig maken.

READ  PGIM daagt 'vermeende overwinning in de voorsteden' uit

SMR heeft veel voordelen, in ieder geval in de 50/100 MW-klasse. Omdat ze zo klein zijn dat ze met vrachtwagens over de weg of per spoor naar hun bestemming kunnen worden vervoerd, kunnen ze in de fabriek volledig worden gemonteerd en getest. Dit verlaagt de kosten omdat complexe systemen niet ter plaatse hoeven te worden opgezet. Een Amerikaanse startup, Nuscale Power, gevestigd in Corvallis, Oregon, ontwikkelt zo’n energiecentrale. “Voygr 12”, zoals het systeem heet, heeft een vermogen van 77 megawatt. Het zou in staat moeten zijn om meerdere systemen op één plek te installeren.

Rolls-Royce heeft een veel grotere drukwaterreactor ontwikkeld, maar wordt nog steeds als een SMR beschouwd. Het heeft een vermogen van 470 megawatt. Afzonderlijke onderdelen van het blok moeten per vrachtwagen of spoor vervoerd kunnen worden en mogen alleen op de bouwplaats worden gemonteerd. Het bedrijf denkt aan massaproductie. Volgend jaar wordt het type reactor goedgekeurd in Groot-Brittannië. Volgens het plan zal het eerste systeem na vijf jaar in gebruik worden genomen. Polen heeft al aangegeven dat het decarbonisatie moet bevorderen.

In Nederland mogen pas nieuwe systemen worden gebouwd als elders al RBE’s worden geïmplementeerd. Als alles gaat zoals Rolls-Royce voor ogen heeft, zou Nederland rond 2035 de terugkeer naar kernenergie kunnen vieren.

Op 24 februari 2023 lanceerde Natural Resources Canada (NRCan) het Small Modular Reactors (SMR’s) Enablement Program om de commerciële ontwikkeling van Small Modular Reactors (SMR’s) te financieren.

Het Franse EDF ondertekende een memorandum van overeenstemming met de Italiaanse bedrijven Ansaldo Energia, Ansaldo Nucleare en Edison om de mogelijkheid van industriële samenwerking bij de ontwikkeling van kernenergie in Europa, waaronder Italië, te bestuderen, met name op het gebied van kleine reactoren (SMR).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *