Kern- en gasplannen Brussel wekken verontwaardiging | vrije pers

Brussel / Berlijn.

De Commissie van de Europese Unie onder leiding van Ursula von der Leyen heeft voor opschudding gezorgd onder milieuactivisten en tegenstanders van kernenergie met plannen om moderne kern- en gascentrales indirect te subsidiëren.

Organisaties als Greenpeace en Deutsche Umwelthilfe beschuldigden de Brusselse autoriteiten er dit weekend van een totaal verkeerd signaal af te geven en hun klimaatdoelstellingen te ondermijnen.

In Duitsland was er enthousiasme voor het besluit om kernenergie uit te faseren en drie kerncentrales op oudejaarsavond te sluiten, vooral vanwege de plannen van de commissie om bepaalde investeringen in nieuwe batterijen een groene vlag te geven en hun levensduur te verlengen. De federale minister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen) merkte op dat het verkeerd is om de “risicovolle technologie” van kernenergie als duurzaam te bestempelen. Kernafval zal de Europese Unie eeuwenlang vervuilen.

Kritiek uit Duitsland: totaal verkeerde koers

“Kernenergie is te riskant, te duur en te traag om de wereld te helpen het klimaat te beschermen”, zei de federale minister van Ontwikkeling Svenja Schulz (SPD). De minister van Milieu van Baden-Württemberg, Thekla Walker (Groene Partij), beschreef het initiatief van de Europese Commissie als een grote fout op het gebied van energie- en klimaatbeleid. In Duitsland sloot Akw rond de jaarwisseling in Brokdorf, Grohnde en Gundremmingen. Eind dit jaar volgen de laatste drie Duitse aku’s bij Landshut, in Emsland en bij Heilbronn.

Concreet stellen de plannen van de EU-Commissie dat geplande investeringen in nieuwe batterijen in landen als Frankrijk, Polen en Nederland als duurzaam kunnen worden aangemerkt als de systemen voldoen aan de nieuwste technologische normen en een specifiek plan voor een bergingsinstallatie voor radioactief afval die moet worden uiterlijk in 2050 verzonden Appreciation. Daarnaast moet het nieuwe voorzieningen nodig hebben om in 2045 een bouwvergunning te krijgen.

READ  Rellen in Nederland: Angry Young Men - Politics

Ook investeringen in nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales dienen, zeker op verzoek van Duitsland, als duurzaam te worden aangemerkt. Het zou bijvoorbeeld passend zijn hoeveel broeikasgassen worden uitgestoten en of de systemen uiterlijk in 2035 ook kunnen worden aangedreven met groene waterstof of koolstofarm gas.

De classificatie van economische activiteiten door de Commissie van de Europese Unie als onderdeel van de zogenaamde classificatie is bedoeld om investeerders in staat te stellen hun investeringen te verschuiven naar meer duurzame technologieën en bedrijven, en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan klimaatneutraliteit voor Europa in 2050. hebben verstrekkende gevolgen, aangezien het waarschijnlijk is dat projecten die als duurzaam zijn geclassificeerd veel gemakkelijker en goedkoper te financieren zijn.

Duitsland Frankrijk gas heeft maïs nodig

Er is al maanden onenigheid over hoe om te gaan met kern- en gasenergie. Zo was Duitsland tegen het opnemen van kernenergie in de classificatie, maar vocht het tegelijkertijd voor een groen label op gas als noodzakelijke transitietechnologie. Voor landen als Frankrijk daarentegen is kernenergie een essentiële technologie voor een CO2-neutrale economie. Dit had kunnen gebeuren zonder de toevoeging van gas. Daarom beschouwen critici de stap van de Europese Commissie als een lui compromis en een concessie aan de belangen van landen als Frankrijk en Duitsland.

“Realistisch gezien heeft Duitsland moderne gasgestookte elektriciteitscentrales nodig als overgangstechnologie, omdat we afzien van kolen en kernenergie”, zei de federale minister van Financiën Christian Lindner van de Sueddeutsche Zeitung. “Ik ben dankbaar dat de commissie de argumenten lijkt te hebben overgenomen”, zei de FDP-leider. “Vanuit ons oogpunt zijn verdere verbeteringen denkbaar.” Over plannen met betrekking tot kernenergie zei hij: Het is bekend dat de mening van de Duitse regering over de kwestie van kernenergie verschilt van die van de autoriteit.

READ  In Nederland is de lockdown-periode verlengd

gestild brussel

De Brusselse Autoriteit zei tijdens het weekend dat de classificatie de lidstaten in staat zou stellen “van hun zeer verschillende uitgangsposities in de richting van het gemeenschappelijke doel van klimaatneutraliteit te gaan”. Daarom kunnen oplossingen die op het eerste gezicht minder “groen” lijken, ook nuttig zijn. Investeringen in aardgas en kernenergie kunnen de transitie naar energiebronnen met lagere emissies helpen versnellen.

De EU-lidstaten hebben tot 12 januari de tijd om op het ontwerp te reageren. Volgens de EU-commissie kan de implementatie ervan alleen worden voorkomen als ten minste 20 EU-landen samenkomen, die ten minste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen, of ten minste 353 leden van het EU-parlement. Dit wordt echter onwaarschijnlijk geacht, aangezien alleen Duitsland, zoals Oostenrijk, Luxemburg, Denemarken en Portugal, duidelijk tegen de start van kernenergie is en een voldoende grote meerderheid tegen geplande gasregelgeving niet in zicht is. In Italië dringt de regerende Lega-partij nu zelfs aan op een nieuw referendum over een terugkeer naar kernenergie.

Oostenrijk kondigt de rechtszaak aan

Oostenrijk wil in ieder geval alles uit de kast halen om de voortgang tegen te houden en dreigt naar het Europese Hof van Justitie te stappen. “Als deze plannen op deze manier worden uitgevoerd, zullen we worden aangeklaagd”, zei minister van klimaatbescherming Leonor Gosler. Uitgangspunt kan een juridisch advies zijn volgens hetwelk kernenergie volgens het classificatiebesluit niet voldoet aan de eisen voor duurzaam beleggen.

In de tussentijd is het de vraag of Duitsland zich bij een rechtszaak aansluit. “We zien de goedkeuring van de nieuwe voorstellen van de Commissie van de Europese Unie niet”, kondigde Habeck pas in het weekend aan. Over het voorstel van de commissie is niets gezegd.

READ  Brits auratype tweemaal gevonden in Amsterdam | direct

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *