ISHSTAT: Making Science Understand – Kuwait University-project online beschikbaar

ISHSTAT: Making Science Understand – Kuwait University-project online beschikbaar

“We zijn ons hier tijdens de pandemie bijna elke dag van bewust”, zei minister van Wetenschap Bernd Seibler in een videoboodschap bij de opening van het Forum voor de toekomst van wetenschapscommunicatie aan de Katholieke Universiteit van Eschstett Ingolstadt (KU). Het evenement werd online gehouden als onderdeel van het “Science in Motion” -project, dat sinds de herfst bij de KU wordt geïmplementeerd. Het doel is om wetenschappelijke communicatie meer participatief te maken. Terwijl burgers in wetenschapscommunicatie meestal worden gezien als normale mensen met weinig voorkennis, wordt dit gedaan door het project van het Federale Ministerie van Wetenschap en Onderzoek (BMBF) dat dit perspectief heeft geherfinancierd.
Op het Forum voor de Toekomst presenteerden de initiatiefnemers van het project hoe burgers hun kennis van regionale uitdagingen kunnen inbrengen en hoe ze actief kunnen deelnemen aan de levering van wetenschap. “Het project heeft hier echt pionierswerk verricht en modellen ontwikkeld die ook andere universiteiten kunnen gebruiken”, aldus Sebler. “De wetenschap heeft ook een missie om actief bij te dragen aan het oplossen van de huidige uitdagingen. Als toegewijde universiteit nemen we bewust onze maatschappelijke verantwoordelijkheid”, aldus Gabriel Jane, voorzitter van de Universiteit van Koeweit.
Ongeveer 120 mensen van universiteiten en wetenschappelijke instellingen uit heel Duitsland namen actief deel aan het online-evenement om gezamenlijk de nieuwe benaderingen te bespreken. Er werd onder meer het werk getoond van het Citizens ‘Liberation Bureau dat als onderdeel van het project tot stand was gekomen.

Burgerredacteuren legden zelf aan het publiek uit hoe zij hun betrokkenheid en betrokkenheid bij de wetenschap hebben ervaren: Voor veel vrijwilligers was het belangrijk om te kunnen rapporteren over de zaken waar zoveel mensen momenteel mee bezig zijn. De impuls voor onderwerpen als ‘tot op hoge leeftijd leven’ of ‘een duurzame levensstijl’ komt vaak uit iemands leefomgeving. Voor hun onderzoek spraken leden van de burgerredactie met de getroffenen of met experts uit de regio en met onderzoekers van de Kuwait University. De integratie van verschillende perspectieven heeft geleid tot bijdragen waarin je niet alleen een discussie op gang brengt, maar ook actief mee wilt werken aan het vormgeven van actuele uitdagingen. “Wetenschappelijke communicatie kan niet alleen op een participatieve manier worden vormgegeven, zoals het project heeft aangetoond, maar het draagt ​​ook bij aan het oplossen van de huidige uitdagingen”, zegt Thomas Mitten, hoofd van het Kuwait University-project.

READ  Wetenschappelijk verzoek: het zoeken naar menselijke embryo's - kennis moet worden vergemakkelijkt

Stephan Knigg, hoofdredacteur van DONAUKURIER en samenwerkingspartner van het “Science in Motion” -project, benadrukte tegelijkertijd dat de Citizen Editorial Office een volgende stap was in de succesvolle samenwerking tussen de regionale krant en de Katholieke Universiteit. Academische vormen van communicatie, zoals de vorige reeks interviews over de onderwerpen “Corona Pandemie” en “De toekomst van mobiliteit”, zijn waardevolle inhoud van het dagblad. Konstantin Schulte Strathaus, een perswoordvoerder van de Universiteit van Koeweit die ook in het redactieteam van de burgers heeft gezeten, meldde dat hij ook getuige is geweest van een verandering van perspectief bij het werken met burgers: de percepties van burgers over onderwerpen en tekstwerk hebben aangetoond dat er ook benaderingen zijn anders dan de gebruikelijke professionele routine.
Sleutelwoorden voor het evenement kwamen van Felix Hutten, lid van het Kennisbureau van de Sddeutsche Zeitung, en Mathias Mayer, hoofd wetenschap bij de Koerber Foundation. In zijn lezing bracht Felix Hutton de stelling naar voren dat de Corona-epidemie de wetenschappelijke journalistiek heeft veranderd: Wetenschappelijke journalistiek is niet langer alleen een bemiddelaar en een kritische correctie van de wetenschap, in samenhang met de wetenschap, het heeft ook een nieuwe corrigerende functie richting politiek en samenleving. ook.

De impulsieve lezing leidde tot een levendig debat over hoe wetenschapscommunicatie in wetenschapsjournalistieke instellingen en redacties goed samenwerkt. In zijn oproep voor wetenschappelijke communicatie gericht op het algemeen belang merkte spreker Matthias Mayer van de Carber Foundation op dat het project “Science in Movement” belangrijke en toekomstgerichte aspecten test, zoals burgerparticipatie, die in veel gevallen nog niet hun weg hebben gevonden. in wetenschappelijke communicatie op federaal niveau.
In daaropvolgende workshops merkten de deelnemers de opkomst van nieuwe mogelijkheden op voor dialoog met burgers op verschillende locaties: door voorbeelden te gebruiken zoals de galerij ‘zonder bestuurder’, de gezamenlijke wetenschapsbeurs van de Katholieke Universiteit en de Technische Universiteit van Ingolstadt, of voorbeelden uit andere Duitse steden. het bespreken van steden zoals het “House of Knowledge” In Bochum Hoe participatieve wetenschappelijke communicatie kan slagen. Gabriel Christ Devlin, adviseur wetenschappelijke communicatie bij het Beierse Ministerie van Wetenschappen, concludeerde dat de wetenschappen al intensief worden onderwezen op Beierse universiteiten. In de toekomst zal het niet per se een kwestie zijn van meer bereik, maar eerder nieuwe en andere benaderingen uitproberen. Thomas Spurer, hoofd van de afdeling Onderwijsinnovatie en kennisoverdracht aan de Kuwait University, benadrukte ook het belang van innovatieve wetenschappelijke communicatie in de context van de overdracht van ideeën en kennis en in samenwerking met externe partnerorganisaties.
Als onderdeel van het project wordt onder meer een gids ontwikkeld om een ​​burgerredactie op te richten en te integreren in wetenschappelijke communicatie op universiteiten. Geïnteresseerde partijen kunnen na afloop van het project kosteloos instructies opvragen. Bijwerken

READ  Moet je extra vitamine D slikken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *