Informatica wil risicogeletterdheid stimuleren | bedrijfsfinanciering

Vermogensbeheer

Een vakgebied waarin banken actief zelf zorg dragen voor alle activa van individuele en institutionele klanten. Hieronder vallen ook groepsbeleggingsfondsen. De interviewer: beleggingsadvies.

Alle artikelen over deze technische term

Uitvoerend directeur

De Angelsaksische afkortingen voor CEO, CFO, Investment Manager en COO, die samen het managementteam vormen.

Alle artikelen over deze technische term

coo

De Angelsaksische afkortingen voor CEO, CFO, Investment Manager en COO, die samen het managementteam vormen.

Alle artikelen over deze technische term

Financieel centrum

As van geld- en kapitaaltransacties. De spelers in het financiële centrum zijn banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Offshore financiële centra spelen een bijzondere rol.

Alle artikelen over deze technische term

commerciële bedrijven

Het bedrijf van commerciële leningen omvat grote klanten, kleine en middelgrote bedrijven en openbare bedrijven. Er is ook commercieel bankieren en exportfinanciering.

Alle artikelen over deze technische term

fondsen

Activa die via openbare aankondigingen door beleggers zijn opgehaald voor collectieve kapitaalinvesteringen, die gewoonlijk worden beheerd door een fondsbeheermaatschappij volgens het diversificatiebeginsel voor rekening van de beleggers. Beleggingsfondsen worden rechtstreeks bij de bank en in toenemende mate ook via online platforms gekocht en worden, in tegenstelling tot ETF’s, meestal niet op een beurs verhandeld.

Alle artikelen over deze technische term

Docent

Het hoogste orgaan van de AG. Naast de gewone jaarlijkse aandeelhoudersvergadering kunnen er ook buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden.

Alle artikelen over deze technische term

hedgefondsen

Beleggingsvehikels die meestal zijn gevestigd in offshore financiële centra zonder strikt toezicht, zoals op de Bahama’s of de Kaaimaneilanden. Hierdoor kunnen zij werken met extern kapitaal (zie Leverage) en derivaten. Hiermee kunt u wedden op stijgende en dalende koersen van effecten. Een hedgefondsbeheerder stopt doorgaans een aanzienlijk deel van zijn of haar eigen vermogen in het fonds en wordt voornamelijk gecompenseerd via prestatievergoedingen.

Alle artikelen over deze technische term

Investeringsbank

Het houdt zich bezig met uitgifteactiviteiten, handel in effecten, deviezen, edele metalen en afgeleide instrumenten, terugkoopactiviteiten en bedrijfsfinanciering, inclusief fusies en overnames.

Alle artikelen over deze technische term

Kapitaalverhoging

Verhoging van het aandelenkapitaal van de naamloze vennootschap door het kapitaal te verhogen. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen reguliere, voorwaardelijke en toegestane kapitaalverhogingen.

Alle artikelen over deze technische term

LIBOR

De geldmarktrente die wordt gebruikt in interbancaire zaken waarbij de ene bank andere tier 1-bankdeposito’s doet. Bij obligaties met variabele (variabele) rentevoeten geldt deze als richtrente voor het vastleggen van de coupon voor een bepaalde periode. Het fungeert ook als een benchmark voor andere financiële transacties en is daarom van groot economisch belang. De Zwitserse Nationale Bank gebruikt sinds het begin van de 2e een driemaands Zwitserse frank LIBOR-deposito als monetairbeleidsdoelstelling. In de eurozone wordt de overeenkomstige rente de European Interbank Offered Rate (Euribor) genoemd.

Alle artikelen over deze technische term

Risicomanagement

Een managementtool voor het alomvattend en systematisch vastleggen, bewaken en beheersen van risico’s op basis van economische en statistische kennis. De soorten risico’s zijn afwikkelingsrisico, kredietrisico, tegenpartijrisico, groepsrisico, kredietrisico, landenrisico, marktrisico, valutarisico en renterisico.

Alle artikelen over deze technische term

VR

Bewaakt en stuurt het management van het bedrijf naar alle aandeelhouders (door strategie te bepalen). De meerderheid van de raad van bestuur van de AG moet volgens de Zwitserse wet de Zwitserse nationaliteit hebben en ingezetene zijn van Zwitserland. De Raad van Bestuur bestaat uit uitvoerende (interne) en niet-uitvoerende (externe) leden. Als onderdeel van goed ondernemingsbestuur komt het steeds vaker voor dat een groot deel van de raad van bestuur geen zakelijke relatie met de onderneming mag aangaan. De Raad van Bestuur wordt gekozen door de Algemene Vergadering.

Alle artikelen over deze technische term

regisseurs groep

Bewaakt en stuurt het management van het bedrijf naar alle aandeelhouders (door strategie te bepalen). De meerderheid van de raad van bestuur van de AG moet volgens de Zwitserse wet de Zwitserse nationaliteit hebben en ingezetene zijn van Zwitserland. De Raad van Bestuur bestaat uit uitvoerende (interne) en niet-uitvoerende (externe) leden. Als onderdeel van goed ondernemingsbestuur komt het steeds vaker voor dat een groot deel van de raad van bestuur geen zakelijke relatie met de onderneming mag aangaan. De Raad van Bestuur wordt gekozen door de Algemene Vergadering.

Alle artikelen over deze technische term

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *