Historische analyse van economische sancties

WEconomische sancties hebben een lange geschiedenis die zich uitstrekt van de oudheid tot heden. Uit de lessen van de geschiedenis kennen we het decreet van Napoleon uit 1806, het uiteindelijk mislukte “Continental Siege” tegen Engeland. Sinds de jaren negentig worden steeds meer economische sancties toegepast, met name als alternatief voor militaire conflicten. De effectiviteit van economische sancties is echter niet grondig onderzocht door economen.

Met dit boek vult de Nederlandse historicus Nicholas Mulder, die doceert aan de Cornell University in de VS, deze lacune. Natuurlijk kon hij de huidige crisis niet verwerken in zijn uitgebreide schrijven. Hij becommentarieert dit echter in persgesprekken en neemt ook een suggestie van John Maynard Keynes over, volgens welke “positieve” sancties ook meegewogen moeten worden in de zin van duurzame economische hulp aan slachtoffers van militaire agressie. Dit is precies wat er in de huidige crisis op de agenda van de Europese Commissie staat. In zijn goed gelezen boek behandelt hij vooral de situatie in de jaren twintig en legt hij uit hoe diplomaten uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië met pijnlijke economische sancties probeerden een gewapend conflict te voorkomen. Het laat ook zien hoe de sancties tegen nazi-Duitsland en Italië in de jaren dertig niet werden uitgevoerd of geen effect hadden, niet in de laatste plaats vanwege uiteenlopende geallieerde belangen.

READ  Asian stocks hit a record high, with Nikkei curbing the risks of Tokyo virus restrictions by Reuters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *