Het IPCC vereist enorme en onmiddellijke besparingen

De belangrijkste sector om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is echter de energievoorziening. In het verslag wordt benadrukt dat hier dringend een fundamentele verandering nodig is. Uitfasering van het gebruik van fossiele brandstoffen, grootschalige elektrificatie, verbetering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen zoals waterstof staan ​​hierbij centraal.

Werkt niet zonder negatieve emissies

De taskforce legt uit dat ook nieuwe technologieën zoals decarbonisatie (carbon dioxide removal, CDR) uit de atmosfeer verder ontwikkeld moeten worden. Zonder deze ‘negatieve emissies’ zouden de klimaatdoelen van Parijs volledig buiten bereik zijn. Er zijn ongeveer zes verschillende stijlen in verschillende stadia van ontwikkeling. Bijna al deze technologieën blijven echter ongrijpbaar – niet in de laatste plaats in veel gevallen dat het onduidelijk blijft hoe deze technologieën precies zullen worden geïntegreerd in de koolstofkredietmarkt.

Met dergelijke benaderingen wordt echter gevreesd dat een succesvolle implementatie van negatieve emissies de kritieke component van klimaatbescherming minder belangrijk zou kunnen maken. Oliver Gidden, hoofdauteur van het hoofdstuk over sectoroverschrijdende perspectieven op klimaatbescherming, waarschuwt hiervoor. Dergelijke methoden mogen niet worden gebruikt als excuus om de uitstoot van broeikasgassen niet significant te verminderen. “We hebben de CDR nodig om netto nul te bereiken, maar de CDR is niet de belangrijkste factor in dit pad – het belangrijkste is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Net als in de vorige twee delen van het rapport richten de experts zich naast de technologische aspecten ook meer dan voorheen op maatschappelijke processen en de verantwoordelijkheid van het financiële systeem. Er is kritiek dat er wereldwijd te weinig kapitaal beschikbaar is om investeringen in klimaatneutrale bedrijven te financieren. De financiële stromen zijn momenteel drie tot zes keer lager dan het niveau dat nodig is in 2030 om de opwarming te beperken tot minder dan twee graden. Er moet meer geïnvesteerd worden om de 1,5 graad doelstelling te halen.

READ  Eenjarige lockdown: hoe gaat het met de wetenschap een jaar na de uitbraak?

De IPCC-experts hadden in de eerste twee delen van het Zesde Assessment Report on Climate Change al duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de opwarming zoveel mogelijk te beperken. Klimaatmodellen en analyses van de economische en sociale gevolgen van aanhoudende opwarming laten zien dat zelfs als de zeer optimistische doelstelling van 1,5 graad wordt gehaald, de impact op mens en natuur ingrijpend zal zijn.

Ernstige gevolgen zijn al onvermijdelijk

Volgens het rapport van de eerste werkgroep over de wetenschappelijke achtergrond van klimaatverandering, gepubliceerd in augustus 2021, zijn dramatische weersveranderingen nu al onvermijdelijk. Zware weersomstandigheden zorgen ervoor dat perioden van extreme hitte, catastrofale overstromingen en droogtes vaker en ernstiger voorkomen. Tot nu toe was zeespiegelstijging over eeuwen of zelfs millennia niet meer te voorkomen door het smelten van de Arctische ijskappen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *