Geen financiering meer: ​​EU zet kraan op pijplijnprojecten uit

Geen financiering meer
EU sluit kraan op pijplijnprojecten af

Op weg naar klimaatneutraliteit past de Europese Unie haar financieringsbeleid voor energieprojecten aan. In de toekomst kunnen pijplijnprojecten niet langer rekenen op fondsen uit Brussel. Aan de andere kant krijgen elektriciteitsnetten en waterstofprojecten steeds meer aandacht.

De Europese Unie wil nieuwe olie- en aardgaspijpleidingen niet langer met eigen geld financieren. Onderhandelaars van EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn overeengekomen om de zogenaamde TEN-E-verordening te hervormen om grensoverschrijdende elektriciteitsnetten uit te breiden. De herziene verordening stelt nieuwe prioriteiten in de energieproductie om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen.

Met name elektriciteitsnetten en leidingen naar offshore windparken en klimaatvriendelijke gassen zoals waterstof worden in de toekomst versterkt. Nieuwe projecten die uitsluitend fossiele olie of aardgas gebruiken, mogen echter geen EU-steun meer krijgen. Financiering wordt verstrekt door zogenaamde projecten van gemeenschappelijk belang (PCI’s), die sneller kunnen worden goedgekeurd en ondersteund met EU-fondsen.

De Commissie had in november al een nieuwe PGB-lijst ingediend. Hierin staan ​​echter nog gasprojecten die al op de vorige lijst stonden – zoals gaspijpleidingen naar Malta of Cyprus die al gepland waren. Milieuorganisaties hebben hier kritiek op omdat het nog steeds met EU-geld kan worden gefinancierd, ook al stoot gas als fossiele brandstof broeikasgassen uit.

Dit alles is niet bevestigd door de Raad van landen van de Europese Unie en het Europees Parlement, maar dit wordt als een formaliteit beschouwd. De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide, met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990, en om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, dat wil zeggen het vermijden of opslaan van alle broeikasgassen.

READ  Lockdown orders will likely be extended to parts of California

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *