Financiering: “Nederland in Nood” voor onderzoek en uitwisseling

Financiering: “Nederland in Nood” voor onderzoek en uitwisseling

Rechts-populist Geert Wilders kondigde een radicale koerswijziging voor Nederland aan. “We schrijven vandaag geschiedenis”, zei de politicus volgens het Duitse persbureau half mei in Den Haag, terwijl hij het regeerakkoord tussen vier rechtse partijen presenteerde.

De focus van het debat tot nu toe over het nieuwe pad lag op de aankondiging van het “hardste asielbeleid ooit” en het opleggen van strenge immigratiecontroles. Deze plannen hebben ook impact op het hoger onderwijs. Door een beheersovereenkomst met hogescholen en universiteiten zal het aantal internationale studenten in Nederland naar verwachting fors afnemen, wat tussen 2025 en 2028 naar verwachting een totale besparing van € 650 miljoen zal opleveren. Volgens de Duitse Academische Uitwisselingsdienst (DAAD) studeerden in 2021 ongeveer 24.400 mensen uit Duitsland in Nederland – dat is 17,8 procent van alle studenten in het buitenland met een Duits paspoort. Op Duitse universiteiten spelen internationale studenten een steeds belangrijkere rol onder eerstejaarsstudenten.

– Studiemigratie in het hoger onderwijs moet beperkt worden, vooral op bachelorniveau. Volgens de budgetplanning zijn er alleen uitzonderingen voor technische cursussen, rekening houdend met de lokale omstandigheden: hoe meer problemen er op de site zijn, hoe groter de beperking. Het regeerakkoord benadrukt ook aan de zijlijn van dit onderwerp dat het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid opnieuw een fundamentele taak van het onderwijs moet worden. Daarom moet ‘Engels’ in het hoger onderwijs weer in ere worden hersteld, met strategische uitzonderingen in relatie tot onderwijstekorten. Getrainde werkers.

Aanzienlijke vermindering van de financiering voor studenten en universiteiten

Nederlandse studenten die in het buitenland studeren, krijgen tot nu toe overheidssteun voor het openbaar vervoer. Ook dit wordt vanaf 2025 afgeschaft en zal naar verwachting de komende begrotingsperiode een totale begrotingsbesparing van 56 miljoen opleveren. De nieuwe regering behandelt studenten en hun universiteiten bijzonder hard als ze de standaardstudieperiode overschrijden: de boetes voor overtollige semesters, vanaf het wintersemester van 2026/27, zijn bedoeld om het budget van ongeveer 950 miljoen euro op te vangen door middel van besparingen en extra hulp. Inkomen tot 2028. In de begrotingsplanning staat concreet: “Voor voltijdstudenten die hun bachelor- of masteropleiding ruim een ​​jaar uitstellen, stijgen de collegegelden met € 3.000,-. Instellingen ontvangen op termijn € 3.000,- minder rijksbijdrage per student .”

READ  Universiteiten in Nederland klagen over het grote aantal buitenlandse studenten - politiek

De Studentenvertegenwoordiging (LSVb) heeft in een publieke verklaring al aangekondigd stappen te willen ondernemen tegen deze plannen. LSVb-voorzitter Elissa Wehuizen is bereid de strijd aan te gaan: “Het op jonge leeftijd langdurig beboeten van studenten is een zware financiële klap die veel jongeren en hun ouders zich niet kunnen veroorloven. Deze maatregel treft juist de Nederlanders die deze regering beweert te beschermen.” “Jonge mensen zijn erg geschokt en staan ​​klaar om zich te verzetten tegen dit beleid dat een hele generatie treft.”

Onder de begrotingstitel ‘Aanpassen begrotingsplannen hoger onderwijs’ van de begrotingsplanning van de Coalitie wordt verwacht dat er vanaf 2025 jaarlijks € 215 miljoen minder aan universiteitsgeld beschikbaar zal zijn voor financiering. Volgens de Universiteiten van Nederland, de koepelorganisatie die veertien publieke universiteiten verenigt, brengt dit de status van 1.200 wetenschappers in gevaar, terwijl zij dringend nodig zijn om de duidelijk hoge werkdruk te verminderen en het onderwijs en onderzoek actueel te houden.

Minder geld voor onderzoek en innovatie

‘Het Onderzoeks- en Wetenschapsfonds wordt met 1,1 miljard euro verlaagd’, stond zonder verdere uitleg op de laatste pagina van de coalitiebegroting. Bovendien willen ze uit het Nationale Groeifonds stappen, dat onderzoek, ontwikkeling en innovatie financiert, en nog eens 6,8 miljard dollar besparen.

Professor Renz Bode van de Universiteit van Amsterdam zei tegen Times Higher Education (THE): “Als deze bezuinigingen worden doorgevoerd, zijn we terug op het punt waar we zeven jaar geleden stonden: ernstig onderbezette universiteiten met onzekere wetenschappers en ondergefinancierd onderzoek.” In een Officiële brief Over de plannen van het kabinet formuleert de koepelorganisatie Universiteiten van Nederland duidelijke kritiek op de plannen: “Universiteiten zijn geschokt door bezuinigingen op onderwijs, onderzoek en innovatie. Deze plannen zijn schadelijk voor de toekomst van jongeren en Nederland.” Jock de Vries, interim-voorzitter van de vereniging, benadrukt dat deze plannen niet passen bij de ambitie van de opkomende regering om een ​​kenniseconomie en inzetbaarheid in Nederland te bevorderen.

READ  Leon Löwentraut presenteert "The Figure", een bronzen sculptuur op het grootste openluchtkunstfestival van Nederland, Gütsel Online

“Deze bezuinigingen zullen verstrekkende gevolgen hebben voor Nederland: verhoogde lasten voor docenten, gebrek aan tijd en vrijheid voor studenten en onderzoekers, en verslechtering van de Nederlandse kenniseconomie”, vat de koepelorganisatie de gevolgen van de rechtse bezuinigingen samen. bezuinigingen. Alliantie plannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *