Fashionette AG met meer dan 50% omzetgroei

Fashionette AG met meer dan 50% omzetgroei

De Fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1)de toonaangevende datagedreven Europese e-commercegroep voor luxe en luxe modeaccessoires, laat met haar bedrijfscijfers voor de eerste helft van 2022 vandaag een aanzienlijke groei van de netto-omzet zien ondanks de uitdagende economische omgeving.

Van 1 januari tot 30 juni 2022 steeg de netto-omzet op geconsolideerde basis met +50,1% tot € 73,4 miljoen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (H1 2021: € 48,9 miljoen). De absolute stijging van de netto-omzet van € 24,5 miljoen omvat € 20,6 miljoen uit de Brandfield-consolidatie. Met een aandeel van 65,0% van de netto-omzet en een groei van +14,5% tot € 47,7 miljoen bleef de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) in de eerste helft van 2022 het belangrijkste geografische segment van de modemarkt. van de Benelux (België, Nederland en Luxemburg) steeg de netto-omzet met 16,8 procentpunt tot 24,4% in de eerste helft van 2022 (eerste helft 2021: 7,6%). De absolute netto-omzet in de Benelux vervijfvoudigde bijna tot € 17,9 miljoen (H1 2021: € 3,7 miljoen), voornamelijk door de acquisitie van Brandfield. In andere landen groeide de netto-omzet met +120,2% tot € 7,8 miljoen (H1 2021: € 3,5 miljoen), met Brandfields aandeel in de netto-omzet van 41,8%. Al met al steeg het aandeel van landen in de netto-omzet buiten de DACH-kernregio en de Benelux van 7,2% in het voorgaande jaar tot 10,6% in de eerste helft van 2022.

Het aantal nieuwe klanten nam in de eerste helft van 2022 met 210.000 toe tot 335.000, mede door de acquisitie van Brandfield. Het aantal actieve klanten overschreed voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf de grens van één miljoen.

READ  Energiekosten vertragen de bloemenhandel in Nederland

Aangepaste EBITDA, voornamelijk gecorrigeerd voor eenmalige advieskosten, kosten die niet toe te schrijven zijn aan bedrijfsactiviteiten en afschrijvingen van verborgen reserves vermeld in de voorraden, steeg met 2,5% tot € 491 duizend (eerste halfjaar) 2021: 479 duizend EUR) met een EBITDA-marge van 0,7 % (H1 2021: 1,0%), voornamelijk door externe macro-economische effecten, voornamelijk toegenomen inflatie en de crisis in Oekraïne.

George Hess, CEO van Fashionette AG: “De ontwikkeling in de uitdagende eerste helft van 2022 is een goede basis om met vertrouwen de tweede helft van het jaar en daarmee de sterkste moesson van het jaar in te gaan. Ondanks de algehele negatieve trend in de retail, die wordt gekenmerkt door diverse onzekerheden, waren we in staat om onze netto-omzet en het aantal van onze actieve klanten te verhogen – met de toename van de marketingefficiëntie. We blijven hier vanuit gaan en bevestigen onze doelen voor het hele jaar. De ontwikkeling van onze nieuwe klanten is een duidelijke indicatie dat de trend naar online winkelen in het Europese marktsegment voor luxe en luxe modeaccessoires staat niet stil, zeker in tijden van toenemende onzekerheid bij klanten Na een kapitaalintensieve fase ligt de focus op het benutten van het groeipotentieel waarvoor we voldoende liquiditeit hebben, terwijl we blijven verbeteren onze cashflow.”

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg -7,1 miljoen euro in de eerste helft van 2022 (eerste helft 2021: -9,1 miljoen euro), voornamelijk als gevolg van de accumulatie van werkkapitaal. In het tweede kwartaal van 2022 werd door werkkapitaaloptimalisatie een sterke kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten van € 3,6 miljoen. Eind juni 2022 bedroeg de vrije liquiditeit van de groep € 9,6 miljoen en vanuit het oogpunt van de Raad van Bestuur beschikt Fashionette AG over voldoende liquide middelen om verdere groeiplannen te financieren.

READ  Communicatie - Vodafone recyclet meer dan een miljoen oude mobiele telefoons uit Afrika - Economie

Outlook 2022 bevestigd

De Raad van Bestuur bevestigt de prognose voor FY 2022 gepubliceerd in het Jaarverslag 2021. De netto-omzet zal naar verwachting tussen €180 miljoen en €187 miljoen bedragen, wat overeenkomt met een netto-omzetgroei van +16% tot +21% bij een professionele niveau – FORMA basis Het bedraagt ​​€ 155 miljoen of van +34% tot +40% op geconsolideerde basis van € 134 miljoen. De aangepaste EBITDA zal naar verwachting rond de € 5 miljoen tot € 7,5 miljoen bedragen.

Prognoses zijn gebaseerd op de aanname van een stabiele portefeuille. Bovendien zijn prognoses gebaseerd op een beoordeling van de impact van de geopolitieke en mondiale economische situatie. Op dit moment wordt aangenomen dat er geen verdere merkbare achteruitgang zal zijn. Onzekerheden die voortkomen uit de huidige geopolitieke situatie kunnen een aanzienlijke impact hebben op de operationele en financiële prestaties van een mode. Andere factoren om te overwegen zijn:

  • Mogelijke verzwakking van consumentenvertrouwen en besteedbaar inkomen door macro-economische omstandigheden
  • Een inflatoire economische situatie die extra druk legt op het besteedbaar inkomen voor consumenten

Grafiek: Fashionette AG | Aangedreven door GOYAX.de

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *