Europese Hof van Justitie: Het jagen op dier-schadelijke kalkrepen is in strijd met de EU-wetgeving

Volgens het Europese Hof van Justitie heeft wetenschappelijke kennis de voorkeur boven traditie als het gaat om uitzonderingen op de vogeljachtmethoden die in de Europese Unie verboden zijn. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het feit dat ook de onbewoonde dierenwereld lijdt onder de jachtmethode.


De jacht op lijster en merels met kalkstokken in Frankrijk om puur traditionele redenen is niet in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie. Het Europese Hof van Justitie (EHvJ) oordeelde dit en bevestigde dat met name bijvangst, dat wil zeggen andere dieren dan de dieren waarop wordt gejaagd, geen uitzondering vormen vanwege de onherstelbare schade veroorzaakt door deze manier van jagen (arrest van 17 maart , 2021, zaak C 900/19).

Bij het vangen van limoenrepen smeren vissers bijvoorbeeld een tak in met een kleverige substantie. Als de vogels het aanraken, kleven hun veren aan elkaar en vallen ze op de grond. Daarna wordt het daar opgehaald.

Twee dierenwelzijnsverenigingen hebben bij een Franse rechtbank juridische stappen ondernomen tegen uitzonderingen op het gebruik van kalkrepen in sommige Franse administraties. Hiermee bevestigden ze de schending van de vogeloriëntatie, die onder meer de jacht op kalksteen verbiedt. Volgens haar was er volgens de openbare verdediger ruimte voor uitzonderingen als de visserijmethode een aanzienlijk cultureel gewicht had. Er moet echter rekening worden gehouden met de wetenschappelijke visie op het onbedoeld vangen van andere vogels, d.w.z. bijvangst.

Wetenschap heeft voorrang op traditie

De rechters in Luxemburg geven in hun uitspraak aan wanneer naar hun mening lidstaten kunnen afwijken van dit verbod. Daartoe hebben ze eerst duidelijk gemaakt dat het traditionele karakter van de methode om vogels te vangen alleen niet voldoende is om een ​​uitzondering te rechtvaardigen. Dit is de enige manier om te bewijzen dat er geen andere, meer bevredigende manier is.

READ  NASA Investigates Why NASA's Lunar Rocket Launch Test End Early - Spaceflight Now

Om te voldoen aan de verplichting om een ​​uitzondering op het verbod op vogeljacht te rechtvaardigen, moet volgens EUGH bewijs worden geleverd op basis van de beste relevante wetenschappelijke kennis. Bovendien moet de autoriteit die over de uitzondering beslist, de verschillende mogelijke uitzonderingen vergelijken en de oplossing kiezen die het meest bevredigend lijkt.

“Onherstelbare schade aan alle vogels” van Lime Hunting

Bovendien staat vogeloriëntatie nationale voorschriften in de weg die vangmethoden mogelijk maken die leiden tot bijvangst met aanzienlijke schade aan vogels. Het is waar dat lidstaten zouden kunnen afwijken van het jachtverbod als er selectief op bepaalde vogelsoorten kan worden gejaagd. Jachtmethodes die sowieso resulteren in een niet-dodelijke bijvangst dienen echter slechts in beperkte mate te worden toegepast en alleen als de vogels zonder veel schade weer kunnen worden vrijgelaten.

In zijn arrest kwam het Europese Hof van Justitie tot de conclusie dat alleen gejaagde vogels onherstelbare schade lijden, vooral met betrekking tot kalk. Zelfs als ze worden schoongemaakt, kunnen kalkstaven onherstelbare schade aanrichten aan de veren van alle gevangen vogels, dus een uitzondering kan worden gemaakt.

PDI / LTO Redactieteam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *