Elektrisch vissen is nog steeds verboden in de Europese Unie

Europese Hof van Justitie

Zogenaamd elektrisch vissen is in de Europese Unie niet meer toegestaan. Het Europese Hof van Justitie (EHvJ) heeft donderdag een klacht van Nederland tegen het verbod op de visserijmethode afgewezen. Bij elektrisch vissen worden de elektroden aan het visnet bevestigd en worden de platvissen op de bodem geïntimideerd door stroompulsen en in de netten geduwd. Dit is sinds 2019 verboden in de Europese Unie; Tot eind juni 2021 geldt een uitzondering voor een klein aantal vissers in de zuidelijke Noordzee (Az.C-733/19)

Nederland betwistte het verbod met het argument dat het Europees Parlement en de Raad van Europa niet alleen op het beste wetenschappelijke advies hadden vertrouwd dat beschikbaar was en dat ze hun belofte om innovatie te bevorderen, hadden geschonden.

Het land heeft een groot economisch belang bij elektrisch vissen: met name Nederlandse vissers vissen vaak op platvis en investeren fors in elektrisch vissen. Ze beweren dat het efficiënter en beter voor het milieu is dan trawlvisserij die de oceaanbodem opheft.

Aan de andere kant gebruiken andere landen zoals Frankrijk deze methode zelden en zien dus meer economische tekortkomingen in de vergunning. Natuurbeschermers wijzen er ook op dat elektrisch vissen in een kortere tijd veel vis kan vangen en dat er een risico op overbevissing bestaat. Dieren lopen daarbij vaak ook ernstige verwondingen op.

Het Europese Hof van Justitie heeft nu verklaard dat de EU-wetgever niet verplicht is zijn beslissingen uitsluitend te baseren op de beschikbare wetenschappelijke en technische rapporten. Het argument van Nederland toont niet aan dat de technische maatregelen in kwestie “duidelijk onvoldoende” zijn.

READ  Nederland: Fieldlab Events getraind op veilige evenementen vanuit Corona

In de beschikbare onderzoeken worden de effecten van elektrisch vissen weliswaar anders ingedeeld, maar wordt nergens vermeld dat de methode geen negatieve effecten heeft op het milieu. Het Hof van Justitie zei dat het stimuleren van innovatie ook niet betekent dat de wetgever verplicht is om elke nieuwe technologie in de wet te implementeren alleen omdat het innovatief is, en heeft de maatregel volledig verworpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *