Een theoloog in Nederland classificeert coronaire rellen | DOMRADIO.DE

Ondanks de hoge besmettingspercentages waren er in Nederland rellen tegen Corona-maatregelen. Theoloog Jan Lowfield woont in Utrecht en ziet de Nederlandse mentaliteit als een mogelijke verklaring voor de protesten.

DOMRADIO.DE: De incidentiecijfers zijn in Nederland veel hoger dan in Duitsland. Waarom zijn er eigenlijk zoveel protesten tegen de maatregelen van Corona?

Prof. dr.Jan Lowfield (pastoraal wetenschapper in Utrecht): Ik denk dat je een beetje moet zien hoe Nederland het afgelopen jaar is gegaan. Het virus is opgedoken in Zuid-Nederland. Het kwam waarschijnlijk van de plek waar het carnaval werd gevierd, misschien uit Duitsland. Er was destijds een korte opmerking in een krant, daarom werd aangenomen dat het een soort katholiek virus was, omdat katholieken, die voornamelijk in het zuiden van het land wonen, carnaval vieren.

Net als in andere landen denk ik echter dat de volledige termijn is onderschat. Deze prachtige scène is aanwezig op de persconferentie met Mark Rutte (premier van Nederland, Editor’s Note), waar hij de eerste Corona-maatregelen aankondigde en vervolgens de hand schudde met zijn collega. Dit is nog een ander voorbeeld van het feit dat u zich nog niet – zoals in andere landen – realiseert hoe gevaarlijk het is.

Ik denk dat dit iets te maken heeft met de mentaliteit van de Nederlanders, en zij hechten als traditioneel calvinistisch volk veel waarde aan het individuele pad van het individu. Het individu draagt ​​de verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn leven en zijn lot. Een indrukwekkend voorbeeld hiervan is dat ongeveer 80 procent van de Nederlanders een condominium bezit en deze zelf voorbereidt en inricht. Overal waar wij Duitsers het een bedrijf noemen, doen Nederlanders veel zelf. Dus de cultuur is hier meer “doe het zelf” dan Duitsland.

READ  Türüç staat open voor Eredivisie: "Het zou kunnen, maar dan naar de top"

En dit exacte concept zou ook moeten gelden voor Corona. Het individu moet kijken en verantwoordelijkheid nemen. Dit werd in het voorjaar een “smart close” genoemd. Ik merkte echter steeds meer dat dit niet werkte.

Ik geloof dat de onzekerheid over eerder beproefde effectieve culturele strategieën wordt weggenomen als een bliksemafleider in de rellen. De avondklok is – zoals ik al zei – voor sommige Nederlanders een tot nu toe onbekende inbreuk op de persoonlijke vrijheid, zoals het geval is bij “mondkapje” ter bescherming van mond en neus. Beide moeten vóór de introductie wettelijk worden verduidelijkt. Dit toont eens te meer het verschil aan in het leerstellige karakter waarin de staat nog steeds een andere rol en autoriteit heeft in meer klassieke katholieke landen. Over het algemeen steunen de meeste Nederlanders deze maatregelen.

DOMRADIO.DE: Je krijgt de indruk dat de Nederlandse samenleving erg geschokt is door dit soort oproer. Hoe reageerden de mensen om je heen op deze verstoringen?

Lowfield: Het trauma is duidelijk zichtbaar. Op talkshows hoort men bijvoorbeeld de zin: “Dit is niet langer Nederland zoals we het kennen, zoals we het willen.” Mensen zijn meer gewend om een ​​compromis te vinden en er niet recht op af te gaan. Je bent nu bang voor jezelf en tegelijkertijd sta je relatief hier en daar met verwijzingen naar andere landen.

Men wil duidelijk laten zien dat men belang heeft bij supranationale processen. Maar er actief in je eentje mee bezig zijn is beangstigend, omdat men altijd dacht dat je een beetje anders en vergevingsgezinder was. Hier wil je dingen anders oplossen, niet op de moeilijke manier.

READ  Gevechten in Soedan: meer landen evacueren hun burgers

Gisteravond hoorde ik bijvoorbeeld een radiocommentaar. Er was weer een typisch Nederlands begrip van jeugd in zinnen als: “Ze hebben niets meer dan leven”. Zelfs mijn buurvrouw vertelde vandaag over haar spijt voor de jeugd.

DOMRADIO.DE: Gisteravond was relatief kalm. De belangrijkste reden voor de rellen was de avondklok. Hoe streng is uw ervaring met de huidige maatregelen van Corona?

Lowfield: Heel anders dan Duitsland. Voorbeeld: ik moest met Kerstmis in quarantaine. In Duitsland heb ik een bestuursrechtelijke beschikking gekregen van de gemeente waarin ik woon. Omdat ik twee woonplaatsen heb, werden ook de Nederlanders geïnformeerd en contact opgenomen met de verantwoordelijke autoriteiten. Ik zei in de mailbox dat ik in contact was geweest met iemand met het coronavirus, meer niet. Het werd niet geverifieerd en er was geen administratief bevel.

DOMRADIO.DE: Denk je dat mensen na deze rellen nu voorzichtiger zijn en echt vasthouden aan de maatregelen? Of ben je bang dat de rellen zo doorgaan?

Lowfield: Het is moeilijk te zeggen. Er is veel solidariteit onder de bewoners. Ondertussen hebben zich op sociale media groepen gevormd die een fonds willen creëren om ondernemers te helpen bij de wederopbouw.

Ik vind het ook moeilijk om te evalueren omdat de jeugdgroep erg heterogeen is. Sommigen hopen dat de jeugd zichzelf uitgeput heeft en dat nu alles weer enigszins op het normale spoor zit. De slogan voor deze tijd staat op elke snelweg in neonletters geschreven: “Samen kunnen we Corona besturen.” Dus we zorgen allemaal voor zichzelf, enzovoort samen. Dan komt “komt het goed” zeker goed.

READ  Superjacht wurmt zich door Nederlandse microkanalen

Geïnterviewd door Matthias Peter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *