Een hoog pensioen zoals in Nederland, kan dat in Duitsland?

  • VanMoritz Serif

    Dichtbij

In Nederland krijgen gepensioneerden meer geld. Iedereen ontvangt een basispensioen dat wordt bekostigd uit premies. Helaas is er een probleem.

  • Soms is het ouderdomspensioen in Duitsland lager dan in de ons omringende landen.
  • Daar is onder meer het basispensioen anders geregeld.
  • Maar hoeveel pensioen kan er worden voorzien met een systeem Nederland helemaal Om te vergelijken?

Berlijn / Amsterdam – Gemiddeld 1.200 euro per maand Interesseren Zelfs als ouderen niet betalen: dit is een van de pijlers van het systeem in Nederland​ Ook in Scandinavië en Oostenrijk ontvangen ouderen gemiddeld hogere premies. Ter vergelijking: In Duitsland Het gemiddelde is 982 euro per maand. Er is een grote kloof tussen mannen en vrouwen. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen Oost en West, zoals blijkt uit de reactie van het ministerie van Sociale Zaken op een verzoek van de linkse fractie in de Bondsdag.

Kan de Bondsrepubliek Duitsland iets leren van het buurland? welke heeft Wetenschappelijke dienst De Bondsdag Gecontroleerd in januari. Dienovereenkomstig zal de lijfrente in Nederland Het wordt ook gefinancierd door middel van verplichte common law-bijdragen, een bedrijfspensioensysteem en voorzieningen voor individuen. Het systeem is echter anders ontworpen. Met de Algemene Oudersdomswet (AOW) krijgt iedereen een bekostigde bijdrage Basispensioen Betaald – ongeacht de betaling en ook zonder resourcetests, zoals in Duitsland.

Pensioen in Nederland: wanneer komen er meer basispensioenen voor burgers?

Hoe langer je bent Nederland Leef meer Basispensioen bestaan. Bovendien “zou de behoefte kunnen worden aangevuld met door belastingen gefinancierde sociale bijstand”, aldus het rapport van de Bondsdag. In het buurland worden de drie pijlers van vergrijzingszekerheid ook wel het “cappuccino-model” genoemd. AOW-basispensioen symboliseert koffie, bedrijfspensioen met room en cacao speciaal pensioen.

READ  Frankrijk, Nederland en Kroatië mislukken WK-kwalificatiewedstrijden

De AOW Financier Ouderdomspensioenen En de pensioenen van de erfgenamen. Risico’s zoals verminderde verdiencapaciteit worden gedekt. Verzekerden die minimaal een jaar hebben doorgebracht, hebben recht op een ouderdomspensioen Nederland Woonde of werkte. De leeftijdsgrens is sinds 2013 zelfs nog meer verhoogd – het is momenteel 66 jaar en vier maanden. In 2067 zou je op 71-jarige leeftijd AOW moeten kunnen trekken. Dat is een groot verschil daarmee Pensioensysteem Bij Duitsland

In Nederland ontvangen gepensioneerden ongeveer 1.218 euro per maand

Singles krijgen 70 procent van het netto minimumloon. Vanaf januari 2021 AOW-basispensioen Per maand 1218 euro. Werkgevers nemen niet deel aan financiering. Iedereen die geen werk of inkomen heeft dat lager is dan de belastingvrije basisuitkering, is kosteloos verzekerd. De Door werkgevers gefinancierd ouderdomspensioen Het wordt echter niet meegerekend in het AOW-basispensioen. Werknemers- en werknemersvertegenwoordigers bepalen zelf het bedrag van de bijdragen en vergoedingen.

De AOW-basispensioen Het pensioen van het bedrijf moet binnen zijn Nederland Betaal ongeveer 70 tot 75 procent van uw recente of gemiddelde inkomsten. Een particuliere pensioenregeling is anders dan Duitsland Minder belangrijk, omdat basispensioen en alomtegenwoordige bedrijfspensioenen al een belangrijke pijler van de Pensioensysteem Uit het buurland. De financiële crisis van 2008 heeft echter aangetoond dat het riskant kan zijn om een ​​ouderdomsverzekering op de kapitaalmarkt te investeren.

Pensioen: Het systeem in Duitsland is slechts gedeeltelijk vergelijkbaar met Nederland

De lage rentetarieven hebben ook een negatieve invloed op de pensioenstelsels van de onderneming. Daarom moet het tegen 2022 worden herzien. Daarom moeten pensioenuitkeringen meer op inkomsten worden gebaseerd. Bij een financieringstekort kunnen ook de baten worden teruggedrongen. In het algemeen kwam de Bondsdag tot de conclusie dat de Duitsland En de Nederland Ze verschillen duidelijk van elkaar. Dit maakt de vergelijking moeilijker. (Moritz Serif)

READ  De Amerikaanse advocaat Barr verlaat het Witte Huis voor Kerstmis | direct

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *