Een hoger pensioen in Nederland: geldt het systeem ook in Duitsland?

  • VanMoritz Serif

    Dichtbij

In Nederland krijgen gepensioneerden meer geld. Iedereen daar ontvangt een basispensioen dat wordt gefinancierd door premies. Zou het systeem ook in Duitsland denkbaar zijn?

  • De ouderdomspensioenen zijn in Duitsland deels lager dan in de buurlanden.
  • Het basispensioen is daar anders opgebouwd.
  • Pensioensparen kan met een systeem Holland überhaupt vergelijken?

Berlijn / Amsterdam – gemiddeld 1.200 euro per maand voordeel Ook als ouderen niet betalen: dit is een van de pijlers van het systeem in Holland. Ook in Scandinavië en Oostenrijk ontvangen ouderen gemiddeld een hogere premie. Ter vergelijking: In Duitsland Het gemiddelde is 982 euro per maand. Er is een grote kloof tussen mannen en vrouwen. Er zijn ook duidelijke verschillen tussen Oost en West, zoals blijkt uit de reactie van het ministerie van Sociale Zaken op een verzoek van de linkse fractie in de Bondsdag.

Kan de Bondsrepubliek Duitsland iets leren van het buurland? welke heeft wetenschappelijke dienst Bondsdag In januari gecontroleerd. Het pensioen wordt dus Holland Het wordt ook gefinancierd via verplichte common law-bijdragen, een bedrijfspensioenstelsel en individuele voorzieningen. Het systeem is echter anders ontworpen. Met de Algemene Oudersdomswet (AOW) krijgt iedereen een bekostigde bijdrage basis pensioen Betaald – ongeacht betaling en ook zonder financiële toetsing, zoals in Duitsland.

Pensioen in Nederland: wanneer komen er meer basispensioenen voor burgers?

Hoe langer je binnen blijft Holland leef meer basis pensioen Er is. Bovendien “kan de behoefte worden aangevuld met fiscaal gefinancierde sociale bijstand”, meldt de Bondsdag. In het buurland worden de drie pijlers van de ouderdomsbeveiliging ook wel het “cappuccinomodel” genoemd. Het basis AOW-pensioen staat voor koffie, het bedrijfspensioen met room en het bijzonder cacaopensioen.

READ  Christian Young, parlementslid van de Vrije Democratische Partij: "8 mei 1945 was een dag voor de bevrijding van Duitsland en heel Europa."

de AOW gefinancierd ouderdomspensioenen en erfgenamen. Risico’s zoals verminderde verdiencapaciteit worden afgedekt. Verzekerden die ten minste een jaar hebben doorgebracht, hebben recht op een ouderdomspensioen Holland woonde of werkte. De leeftijdsgrens is sinds 2013 verder opgetrokken – momenteel 66 jaar en vier maanden. Anno 2067 zou je op 71-jarige leeftijd AOW moeten kunnen krijgen. Dat is een groot verschil daarmee pensioenstelsel in een Duitsland.

Pensioen – in Nederland ontvangen gepensioneerden ongeveer 1218 euro per maand

Alleenstaanden krijgen 70 procent van het netto minimumloon. Vanaf januari 2021 AOW-basispensioen per maand 1218 euro. Werkgevers participeren niet in de financiering. Iedereen die geen werk of inkomen heeft onder de vrijgestelde basisuitkering is gratis verzekerd. de Door de werkgever gefinancierd pensioen Het is echter niet inbegrepen in de AOW-basis. Werknemers en werknemersvertegenwoordigers bepalen zelf de hoogte van de premies en voordelen.

de AOW-basispensioen Het bedrijfspensioen moet binnen zijn Holland Betaal ongeveer 70 tot 75 procent van uw meest recente of gemiddelde inkomsten. Een particulier pensioenplan is anders dan: Duitsland Minder belangrijk, omdat de spreiding van het basispensioen en het beroepspensioen al een belangrijke pijler is in pensioenstelsel uit het buurland. De financiële crisis van 2008 heeft echter aangetoond dat het gevaarlijk kan zijn om ouderdomsverzekeringen te beleggen op de kapitaalmarkt.

Het pensioen: een systeem in Duitsland dat maar gedeeltelijk vergelijkbaar is met Nederland

Lage rentetarieven hebben ook een negatief effect op de bedrijfspensioenstelsels. Daarom moet het in 2022 worden herzien. Pensioenuitkeringen moeten dan meer gebaseerd zijn op rendement. Bij gebrek aan financiering kunnen de uitkeringen ook worden verlaagd. Over het algemeen kwam de Bondsdag tot de conclusie dat systemen Duitsland en het buurland Holland Ze onderscheiden zich duidelijk van elkaar. Dit maakt de vergelijking moeilijker. (Moritz Serif)

READ  Benzinestations in de noordelijke wijk zijn bang om 'onderuit te gaan'

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *