Duizenden Afghanen kunnen komen: EU vermijdt opvang van vluchtelingen

Duizenden Afghanen kunnen komen
De EU vermijdt het opnemen van vluchtelingen

De evacuatievluchten uit Kabul eindigden net toen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zich zorgen maakten over een mogelijke vlucht van duizenden Afghanen. Het belangrijkste doel is het voorkomen van prikkels om te emigreren. Ook minister van Binnenlandse Zaken Seehofer ziet een kans voor de Europese Unie.

Op dit moment wil de EU geen concrete toezeggingen doen om mensen uit Afghanistan op te nemen. “Incentives voor illegale immigratie moeten worden vermeden”, zegt ze. In een verklaring uitgegeven tijdens een speciale bijeenkomst van ministers van Binnenlandse Zaken. In het licht van de ervaringen uit het verleden zijn de Europese Unie en haar lidstaten vastbesloten om herhaling van grote en ongecontroleerde illegale immigratiebewegingen te voorkomen.

Dit verwijst naar de zogenaamde vluchtelingencrisis van 2015/2016. In die tijd kwamen miljoenen asielzoekers naar de Europese Unie. Alleen al in Duitsland vroegen ongeveer 1,2 miljoen mensen voor het eerst asiel aan. Velen van hen kwamen uit Syrië, waar in 2011 een burgeroorlog uitbrak.

Om een ​​soortgelijke ontwikkeling na het aan de macht komen van de Taliban in Afghanistan te voorkomen, moet nu volgens de verklaring worden gezorgd voor adequate bescherming van mensen in nood in de directe omgeving van Afghanistan. Daarnaast zijn mediacampagnes gericht tegen de verhalen van mensensmokkelaars als geschikt instrument genoemd. Daarom mogen Afghanen die bescherming nodig hebben, alleen worden hervestigd als EU-landen daarvoor vrijwillig plaatsen aanbieden.

Seehofer wil ‘zuigeffect’ voorkomen

Toen hem werd gevraagd naar de mogelijke deelname van Duitsland, merkte bondsminister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer op dat de Bondsrepubliek tot nu toe altijd betrokken was geweest bij relevante initiatieven. Concrete toezeggingen wil hij echter niet doen. “Ik denk niet dat het erg verstandig is om hier over cijfers te praten, want cijfers leiden natuurlijk tot iets”, zei de CSU-politicus. Men wil het “trekeffect” (het zuigeffect) niet noemen.

CSU-politicus bekritiseerde zijn Luxemburgse collega Jean Asselborn, die soms dreigde de EU-verklaring te blokkeren vanwege wat hij zag als onvoldoende toezeggingen van steun. “De heer Asselborn moet goed kijken naar de problemen van de belangrijkste landen van de Europese Unie”, zei hij. Je hebt het niet over een paar honderd mensen, je hebt het over enkele duizenden mensen die al in Duitsland zijn. Luxemburg zou meer interesse moeten tonen in de belangrijkste ontvangende landen. Uiteindelijk gaf Asselborn toe nadat de Europese Commissie had beloofd in september een nieuw nederzettingenforum te organiseren. Landen daar kunnen beloven een bepaald aantal mensen op te nemen die bescherming nodig hebben.

Hoop op een Europees asielbeleid?

Seehofer ziet in de huidige ontwikkeling meer mogelijkheden om het asielbeleid van de EU te hervormen: “Ik denk dat het besef van week tot week groeit dat het wenselijk is om een ​​gemeenschappelijk asielbeleid in Europa te voeren.” En ook: “Ik denk dat het dit jaar en volgend jaar gaat gebeuren.” Alle pogingen om het Europese asiel- en immigratiebeleid te hervormen zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk mislukt.

Knelpunt is altijd de vraag geweest of degenen die bescherming zoeken in crisissituaties door middel van quota over de lidstaten moeten worden verdeeld. De huidige Dublinregels stellen in de regel dat de EU-staat verantwoordelijk is voor de asielaanvraag op het grondgebied waarvan de persoon die bescherming zoekt voor het eerst het Europese grondgebied is binnengekomen.

Dit treft vooral landen aan de zuidelijke EU-grens, zoals Griekenland en Italië. Ze hebben altijd opgeroepen tot meer steun en een verplichte verdeling van immigranten over andere landen. Aan de andere kant weigeren landen als Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Polen ronduit de verplichte toelating.

READ  Sancties tegen Rusland: Europese Commissie stelt kolenverbod voor

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *