Duitsland blijft achter bij patenten voor vrouwen | vrije pers

Het goede nieuws is dat het aandeel van vrouwen in octrooien in Duitsland sinds de jaren tachtig bijna vervijfvoudigd is. Het slechte: het is nog steeds maar tien procent.

München.

Als het gaat om de deelname van vrouwen aan uitvindingen, staat Duitsland onderaan de lijst in Europa. Volgens het Europees Octrooibureau (EPO) is slechts één op de tien uitvinders die in Duitse aanvragen bij het Europees Octrooibureau worden genoemd, een vrouw. Dit is de op twee na laagste waarde van de aan het EOB deelnemende landen voor de periode 2010 tot 2019. Alleen in Liechtenstein en Oostenrijk is het percentage nog lager.

In Europa zou het anders kunnen, bijvoorbeeld in Letland met 30,6 procent vrouwen, Portugal (26,8 procent), Kroatië (25,8 procent) en Spanje (23,2 procent). Ook Frankrijk presteert met 16,6 procent beter dan Duitsland en presteert beter dan het Europese gemiddelde van 13,2 procent.

Internationaal blijft China achter met 26,8% en Zuid-Korea met 28,3% achter Duitsland. Met 15 procent deden de Verenigde Staten het veel beter. Alleen Japan behoort tot de groep landen met de meeste patenten met 9,5 procent achterstand op de Bondsrepubliek.

Noordoostfront binnen Duitsland

Binnen Duitsland is het hoogste percentage vrouwen te vinden in het noorden en oosten. Het percentage van Mecklenburg-Vorpommern was 16,5 procent, Hamburg 16,4 procent en Berlijn 13,2 procent. Daarentegen liggen Baden-Württemberg (7,5), Beieren (8,0) en Nedersaksen (8,4 procent) onder het gemiddelde.

Volgens EPA-expert Ilja Rudyk draagt ​​de technologiemix ook bij aan de slechte prestaties van Duitsland. In de Bondsrepubliek is hij gespecialiseerd in werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Met respectievelijk 5,2 en 7,3 procent hebben deze twee gebieden een aanzienlijk lager dan gemiddeld aandeel vrouwen in octrooiaanvragen in heel Europa. Aan de andere kant is het technologieveld met het hoogste percentage vrouwen de chemie met 22,4 procent.

READ  A scientist said that having a "giant satellite" orbiting Ceres would make a good home for humans

Bovendien hebben particuliere bedrijven in Duitsland een hoger dan gemiddeld aandeel octrooiaanvragen, hoewel het aandeel vrouwen lager is dan bij universiteiten en openbare instellingen. Zelfs universiteiten en openbare instellingen in Duitsland presteren onder het gemiddelde: terwijl het aandeel vrouwelijke uitvinders in Europa 19,4% is, is dit slechts 13,7% in Duitsland.

Het hoofd van het Europees Octrooibureau, Antonio Campinos, zei dat de studie de leemten aantoont die moeten worden opgevuld “om het volledige potentieel van vrouwelijke uitvinders in Europa te benutten”. “Hoewel er de afgelopen decennia enige vooruitgang is geboekt, moet er nog meer worden gedaan om de deelname van vrouwen aan octrooien te vergroten.” Het versterken van de rol van vrouwen in wetenschap en innovatie is een grote uitdaging voor Europa en een sleutelfactor voor toekomstige levensvatbaarheid en concurrentievermogen. (dpa)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *