“Deel Shopify Now is GEEN koop (!)”

Disclaimer
Markten binnen Media GmbH
Wilhelm Lochner Platz 12
04107 Leipzig

(hierna te noemen “MIM”)

1. Algemeen

De informatie op het BörsenNEWS.de-portaal en de gelinkte internetpagina’s is alleen bedoeld voor personen die een vaste woon- / verblijfplaats in de Bondsrepubliek Duitsland hebben. Het is niet bedoeld voor begunstigden in andere rechtsgebieden, in het bijzonder voor onderdanen van de Verenigde Staten of onderdanen van Groot-Brittannië of Canada.

De informatie mag niet direct of indirect worden overgedragen aan de Verenigde Staten van Amerika of Canada of aan een Amerikaans staatsburger of ingezetene van Canada, noch wordt deze op hun grondgebied binnengebracht of daar verspreid. Ze zijn uitsluitend bedoeld voor distributie in Groot-Brittannië aan in aanmerking komende personen of aan personen die zijn vrijgesteld in de zin van de Financial Services Act 1986 of enige beslissing daarover, of aan personen bedoeld in artikel 11, lid 3, van de Financial Services Act 1986 (Beleggingsverklaringen – Vrijstellingen) of 1996 in de momenteel geldige versie.

2. Informatie op BörsenNEWS.de

De gegevens, berichten en andere informatie op het BörsenNEWS.de-portaal zijn alleen voor informatieve doeleinden. Alle informatie en gegevens zijn afkomstig van bronnen die op het moment van voorbereiding betrouwbaar werden geacht. Aansprakelijkheid of garantie voor de objectiviteit, juistheid, geschiktheid en volledigheid van de verstrekte informatie evenals voor financiële verliezen zijn uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Het verwerven van effecten brengt risico’s met zich mee die kunnen leiden tot een volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal. De informatie die op BörsenNEWS.de wordt gepubliceerd, is geen vervanging voor professioneel beleggingsadvies dat is afgestemd op individuele behoeften. Relevante informatie – inclusief maar niet beperkt tot effecten en prospectussen voor genoemde financiële producten – kan bij de uitgevende instelling worden opgevraagd. Aansprakelijkheid geldt niet voor schade die het gevolg is van handelingen die zijn ondernomen op basis van de informatie op deze pagina of een van de volgende pagina’s.

Prijsinformatie wordt weergegeven op BörsenNEWS.de met verschillende vertragingen, afhankelijk van de bepalingen van de gekozen beurs. Alle cursusinformatie is zonder garantie, claims tegen de uitgever of rechthebbende zijn uitgesloten. Gegevensprovider Dow Jones verwijst ook naar zijn “Algemene voorwaarden” op de volgende pagina: Gebruiksvoorwaarden voor Dow Jones-indexen.

READ  De Duitse U-21-concurrent met drie professionals in de Duitse Bundesliga

MIM biedt auteurs – zoals redacteuren, gastcommentatoren, bureaus en bedrijven – de mogelijkheid om commentaar, analyses, nieuws en bedrijfsrapporten op BörsenNEWS.de te publiceren. MIM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of garantie voor deze inhoud. Dit geldt met name voor onvolledige of onjuist weergegeven rapporten, onjuiste cursusinformatie en redactionele fouten. Aansprakelijkheidsclaims voor materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten.

Zowel artikelen als geuite meningen zijn alleen voor informatieve doeleinden. Ze zijn geen aanbevelingen voor het kopen of verkopen van financiële instrumenten en mogen niet worden opgevat als een garantie voor prijsontwikkelingen. Informatie en simulaties over historische prestaties en voorspellingen van toekomstige prestaties van financiële producten/financiële indicatoren die worden verstrekt, zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen houden inherent risico’s en onzekerheden in. Veel bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot materiële verschillen tussen de werkelijke toekomstige resultaten, financiële toestand, ontwikkeling of prestaties van de onderneming en gepubliceerde schattingen. MIM aanvaardt geen verplichting om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

MIM heeft absoluut geen invloed op de geplaatste inhoud en heeft geen kennis van de inhoud en het onderwerp van de bijdragen voorafgaand aan hun publicatie. Auteurs zoals gastcommentatoren, persbureaus en bedrijven zijn verantwoordelijk voor het publiceren van met naam geïdentificeerde artikelen. Hierdoor kan de inhoud van de bijdragen niet worden bepaald door de investeringsbelangen van MIM en/of haar medewerkers of instanties. Gastcommentatoren, persbureaus en bedrijven maken geen deel uit van het redactieteam van MIM. Uw meningen komen niet noodzakelijk overeen met de standpunten en meningen van MIM en haar medewerkers.

READ  3-1 in de World Cup Round of 16: Nederland versloeg een sterk Amerikaans team

Berichten van dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH op BörsenNEWS.de worden geïdentificeerd met de identifier “dpa-AFX”. De volgende copyright- en aansprakelijkheidsvermeldingen zijn van toepassing: “Copyright dpa-AFX. Alle rechten voorbehouden. Herdistributie, herpublicatie of permanente opslag is niet toegestaan ​​zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van dpa-AFX. De volgende disclaimer is ook van toepassing op berichten met de identifier “dpa-AFX “:” Alle rapporten van het financiële persbureau dpa-AFX zijn opgesteld met perssponsoring. Het Six Eyes-principe (Create, Verify, and Additional Approval) wordt regelmatig toegepast bij het genereren van rapportages. Elke dpa-AFX-editor ondertekent een interne gedragscode, waarin specifieke dpa-AFX-voorschriften worden uiteengezet voor het handhaven van journalistieke onafhankelijkheid en de naleving van dpa-AFX kan afzonderlijk worden gecontroleerd met een externe audit. Rapporten over beleggingsaanbevelingen/financiële analyses van derden vatten deze alleen samen of geven ze weer in fragmenten. De rapporten vormen echter geen beleggingsadvies of beleggingsaanbevelingen, of een aanbod of uitnodiging tot het aangaan van bepaalde financiële transacties, noch vervangen ze het advies van een individuele belegger en particuliere beleggingen. Daarom wordt geen aansprakelijkheid uitgesloten voor enige schade van welke aard dan ook (met name financiële schade) die kan ontstaan ​​bij het gebruik van de rapporten voor uw investeringsbeslissing. Dpa-AFX heeft geen invloed op de inhoud van de financiële analyse/beleggingsadviezen zelf; Alleen het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de bereiding is hiervoor verantwoordelijk. Informatie over bestaande belangen of belangenconflicten met betrekking tot de financiële instrumenten waarnaar wordt verwezen door dpa-AFX-rapporten, wordt gepubliceerd op de volgende website: http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

3. Auteursrecht

De architectuur, structuur, vormgeving en technische inhoud van BörsenNEWS.de zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming in geen enkele vorm, zelfs niet gedeeltelijk, worden gebruikt of gereproduceerd. MIM streeft ernaar het auteursrecht van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, audio- en videosequenties en tekst te respecteren. Alle handelsmerken en handelsmerken die door MIM op de Website worden vermeld en zonder beperkingen door derden kunnen worden beschermd, zijn onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar.

READ  Zo ziet ICE eruit, en dat is het eigenlijk niet

De gepubliceerde commentaren, analyses, nieuws- en bedrijfsrapporten zijn uitsluitend bedoeld voor de lezers van www.BörsenNEWS.de en abonnees van de bijbehorende e-maildistributielijst. Het copyright van de afzonderlijke artikelen berust bij de betreffende auteur. Herdruk en/of commerciële verspreiding in delen of als geheel is in het algemeen niet toegestaan ​​en vereist de toestemming van de betreffende auteur. Opname in commerciële databases is alleen toegestaan ​​met uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

4. Linkhaftung

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“hyperlinks”) die buiten de verantwoordelijkheid van MIM vallen, treedt de aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking indien MIM op de hoogte is van de Inhoud en technisch haalbaar en redelijk zou zijn om te voorkomen dat gebruiken als de Inhoud bestaat.

MIM heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte/gelinkte pagina’s en distantieert zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de link gewijzigd zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud, en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de op deze manier verstrekte informatie, is als enige verantwoordelijk de aanbieder van de aangegeven pagina, en niet de persoon die alleen verwijst naar de plaatsing via koppelingen.

5. Gebruiksvoorwaarden

Wij verwijzen uitdrukkelijk naar de gedetailleerde algemene gebruiksvoorwaarden van Markets Inside Media GmbH: Algemene gebruiksvoorwaarden.

6. Gegevensbescherming

We verwijzen uitdrukkelijk naar de gedetailleerde gegevensbeschermingsverklaring van Markets Inside Media GmbH: Verklaring gegevensbescherming.

7. Rechtsgeldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer maakt deel uit van het internetbericht van waaruit u bent doorverwezen. Als afzonderlijke delen of afzonderlijke versies van deze tekst niet volledig of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *