De zee blijft stijgen (nd-aktuell.de)

Er wordt vaak gezegd dat het het land eronder is: dan moet er ook aan de Hollandse oevers zand worden opgestapeld.

Foto: dpa / Olav Lammers

Het laagste punt van Nederland ligt ruim zes meter onder zeeniveau. Over het algemeen is het een kwart van de staat, een gebied dat ongeveer half zo groot is als Saksen-Anhalt. Als de zeespiegel stijgt als gevolg van klimaatverandering, komt het land met lange kustlijnen onder druk te staan. Er moet nu actie worden ondernomen: een klimaatplan en concrete projecten.

Tegen 2050 wil het land 95 procent minder koolstofdioxide uitstoten dan in 1990. Tegen 2030 moet het met 49 procent zijn gedaald. Maar tijd is van essentieel belang, en succes komt traag op gang.

Ook de bescherming tegen overstromingen wordt in 2050 uitgebreid. 60 procent van Nederland wordt beschermd tegen overstromingen door dammen, dammen en zandduinen. Bouwtechnieken en veiligheidsnormen dateren echter uit de jaren zestig. Met bijvoorbeeld de Afsluitdijk, de 32 kilometer lange kunstmatige dam die de Nederlandse provincies Noord-Holland en Friesland sinds de jaren dertig met elkaar verbindt, is bewezen dat zeven meter niet meer voldoende is. Daarom moet de Afsluitdijk met twee meter worden vergroot. Hiervoor worden 75.000 nieuw ontworpen betonblokken gebruikt.Volgens Rijkswaterstaat stoot de eigen constructie 56 procent minder CO2 uit dan conventionele betonblokken.

Om de klimaatdoelen te halen, wil windmolenland in 2030 ook minimaal 35 TWh duurzame elektriciteit produceren op basis van windenergie. Volgens het Energieakkoord voor duurzame groei moeten er in 2020 genoeg windturbines in het land zijn om 6000 megawatt te produceren. Eind 2019 was er 3.534 megawatt bruikbaar windvermogen – dit komt overeen met 59 procent van de doelstelling. Eind 2020, begin 2021 is Borssele, tot nu toe het grootste offshore windpark van Nederland, in gebruik genomen. Het moet in de toekomst 1.500 megawatt kunnen leveren.

READ  Nederland is een regio met een hoog percentage na Pasen - nieuws en berichten uit Duitsland en de wereld

Daarnaast wordt in de regio Rotterdam momenteel de grootste windturbine ter wereld, genaamd Haliade-X, getest. Het 260 meter hoge gebouw met roterende wieken tot 107 meter lang staat in de Noordzee, waar het zal profiteren van harde wind en 45 procent meer energie zal opwekken dan de krachtigste windturbines op aarde, zeiden operators tegen het Nederlandse nieuws. NOS omroeper. De testfase van vijf jaar loopt tot 2024, waarna de turbine 15 jaar in bedrijf blijft.

Het land heeft minder succesvolle projecten in andere energiebronnen, zoals het gebruik van aardgas in industriële gebouwen en verwarming. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikte 92 procent van alle woningen in het land begin 2019 nog aardgas.

Ook in Nederland is de landbouw grotendeels verantwoordelijk voor de stijging van de uitstoot van broeikasgassen. Begin 2020 maakte het Reichsinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend dat 41 procent van de uitstoot in het land te wijten is aan de landbouw en vooral de veehouderij met ongeveer 16.000 melkveebedrijven en ongeveer 1,6 miljoen koeien. Op de Dairy Campus van Wageningen Universiteit wordt momenteel onderzoek gedaan naar CO2-reductie met behulp van digitale slimme landbouw. Zo werd vastgelegd hoe verschillende soorten voer de emissies beïnvloeden.

Ondanks alle projecten is Nederland nog ver verwijderd van zijn doelstellingen. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) verduidelijkte een paar dagen geleden: Als Nederland vanaf 1 januari alleen nog duurzame energie gebruikt, is er na maandag de rest van het jaar geen elektriciteit. Daarom heeft de NVDE Groene Energie Dag ingesteld, de dag waarop alle opgewekte energie duurzaam wordt verbruikt. In 2021 viel die dag op 16 februari. In 2022 is het een beetje uitgesteld, maar de situatie is nog steeds problematisch.

READ  Amsterdam: tijd voor een drastische verandering

“Om Groene Energie Dag op 31 december 2050 mogelijk te maken, moet deze elk jaar met 12 dagen worden uitgesteld”, zegt Olof van der Gag, voorzitter van de NVDE. Volgens schattingen van het Instituut voor Onderzoek Milieu en Ruimtelijke Ordening zal het aandeel duurzame energie in 2022 14,2 procent bedragen. “We hebben nog veel te winnen zodat we op 31 december Groene Energie Dag kunnen vieren.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *