De goede kant van ADHD

De bevindingen komen overeen met oudere bevindingen, die ook een verband vonden tussen ADHD en creativiteit. Maar zijn deze positieve aspecten eigenlijk onderdeel van de onrust? Hier is nog niet veel over bekend, maar de auteurs lijken overtuigd. Het concludeert dat “kernsymptomen van ADHD zoals impulsiviteit een probleem kunnen zijn, maar ze kunnen ook een kracht zijn.”

Ze raden aan om naar deze sterke punten te vragen en ze bewust te maken. Dit kan het zelfrespect vergroten, depressie verminderen en de kwaliteit van leven verbeteren. Ook hier moet rekening mee worden gehouden bij het kiezen van een behandeling. Enerzijds om goede eigenschappen te verkrijgen. Hoewel er geen bewijs is dat de psychoactieve stoffen van ADHD de creativiteit verminderen, kan dit in strijd zijn met andere positieve aspecten. Aan de andere kant kunnen patiënten medicijnen willen vermijden omdat ze ADHD niet als een stoornis zien, maar als een manifestatie van ‘neurale diversiteit’, vergelijkbaar met het aantal mensen met autisme.

De onderzoekers merkten op dat het geen representatieve steekproef van mensen met ADHD was en dat de antwoorden vanuit een intern perspectief van de getroffenen kwamen. Objectieve metingen zijn nodig om subjectieve beoordelingen te bevestigen en om de positieve aspecten van het stoornisbeeld te kunnen integreren.

READ  Wetenschap: DNA lezen: de mens decoderen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *