De EU wil de Green Deal beschermen tegen een golf van rechtszaken

VijfdeVan euforie was in de Europese Commissie geen sprake na de uitspraak van de Hogere Regionale Rechtbank van Düsseldorf op Nord Stream 2 op woensdag. Daar werd gezegd dat Nord Stream 2 onder de EU-gasmarktregels valt. Daarom gaf de procedure een persoon geen nachtrust. UNHCR maakt zich zorgen over een andere klacht. Omdat Nord Stream 2 op grond van het Energiehandvestverdrag ook actie onderneemt tegen de uitbreiding van de gasmarktregels waartoe in 2019 door de Europese Unie is besloten tot pijpleidingen uit derde landen en daar miljarden dollars eist omdat het project opzettelijk gediscrimineerd door de Europese Unie.

Het zijn precies deze gevallen die critici van het Verdrag inzake het Energiehandvest, dat al jaren om radicale hervormingen roept, zorgen baren. Want bedrijven hebben de afgelopen tijd keer op keer actie ondernomen tegen EU-landen door te verwijzen naar het Energiepact om te voorkomen dat ze onaangename beslissingen nemen of er in ieder geval hoge schadevergoedingen van krijgen. Wattenfall klaagde de uitfasering van kernwapens aan en legde een schadevergoeding van 2,4 miljard euro op. Dit voorjaar hebben energiebedrijven RWE en Uniper de Nederlandse staat aangeklaagd om miljarden te compenseren voor de uitfasering van kolen. RWE claimt minimaal 1,4 miljard euro.

om het oosten te beschermen

Het is gebaseerd op regels voor beleggersbescherming waar critici van de mislukte TTIP-overeenkomst met de Verenigde Staten bezwaar tegen maakten. Het stelt buitenlandse bedrijven in staat om schadevergoeding te eisen bij arbitragehoven buiten de jurisdictie van een land als hun investeringen waarde verliezen als gevolg van politieke beslissingen. In 1994, toen het Energiehandvestverdrag tot stand kwam, was het belangrijk om investeringen in de voormalige Oostbloklanden te beschermen tegen onteigening en oneerlijke behandeling, omdat bedrijven daar niet konden vertrouwen op onafhankelijke rechterlijke uitspraken. Inmiddels is echter de bescherming van investeerders in het Energiehandvestverdrag een issue geworden, ook naar de mening van de Europese Commissie. Omdat rechtszaken de overdracht van energie dreigen te vertragen.

Kennis is nog nooit zo waardevol geweest

Krijg 30 dagen gratis toegang tot alle artikelen op FAZ.NET met F+.

Lees F + nu


“Het verdrag zweeft als een zwaard van Damocles rond landen die proberen de klimaatbescherming te verbeteren”, zegt Cornelia Marfield van Climate Action Network Europe. De dreiging van miljarden herstelbetalingen heeft hen verhinderd de nodige stappen te ondernemen om fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen. Daarom heeft de EU zich ten doel gesteld het Verdrag inzake het Energiehandvest op twee belangrijke gebieden te wijzigen: Ten eerste wil ze de regels voor de bescherming van investeerders en de procesvoering voor arbitragehoven hervormen. Deze moeten voldoen aan de strengste eisen voor hun onafhankelijkheid, die de Europese Unie heeft afgesproken in het Handelsakkoord met Canada (Ceta). Ten tweede wil de EU de bescherming van fossiele brandstoffen geleidelijk afschaffen. Volgens een voorstel van de autoriteit zou het na tien jaar moeten aflopen. De voor het transitieproces benodigde gasinfrastructuur dient hiervan echter buiten beschouwing te worden gelaten.

READ  Cengiz schiet Koc ++ Donk met internationaal debuut ++ Terim is opnieuw verboden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *