De Boerenbond stuurt een “vurig bericht” naar de overheid

De Boerenbond stuurt een “vurig bericht” naar de overheid

Vorige week stuurde de Nederlandse Boerenbond (LTO) een “vuurbrief” naar de stikstofminister Christiane van der Waal en de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harpers, waarin ze waarschuwden dat het huidige stikstofbeleid het vertrouwen in de regel bedreigt van de wet.

Concreet roept de Nederlandse Boerenbond op tot “rationalisatie” van zo’n 3.000 correspondenten “Programma Aanpak Stikstof (PAS)” – zoals beloofd. Dit zijn de ondernemers die onder de oude stikstofregels geen omgevingsvergunning nodig hebben voor een nieuwe stal.

In 2019 is echter besloten om de relevante eisen niet als basis voor goedkeuring te gebruiken. Dit betekent dat het gebruik van PAS-detectoren tegenwoordig illegaal is. Volgens de LTO worden inmiddels veel familiebedrijven bedreigd met onbetaalde boetes. In de Provincie Overijssel staat de eerste LTO op het punt te worden opgelegd.

Een maand geleden beloofde het kabinet in Den Haag om de stikstofemissies die verloren gaan door overheidsaankopen van bedrijven te gebruiken om PAS-detectoren te ‘rationaliseren’. Aan de andere kant stellen de Overijsselse autoriteiten en de Nederlandse regering dat de EU-staatssteunregels een dergelijke aanpak niet toestaan.

De boerenvereniging LTO Noord had het stadsdeelbestuur Overijssel al gevraagd om het probleem van de ‘externe balans’ op te lossen. In dit kader konden boeren die bereid waren op te geven hun rechten op stikstofemissies verkopen aan hun collega-PAS. In de provincie Gelderland wordt dit al toegepast. Daarbij wordt 30% van de betrokken hoeveelheid stikstof ontvet, terwijl de overige 70% wordt gebruikt om de PAS-detectoren te legitimeren.

In Overijssel protesteerden enkele honderden boeren vorige week voor het gemeentehuis in Zwolle tegen de opgelegde boetes. Overijssel is tot nu toe de enige provincie die deze bedrijven zwaar heeft gestraft na een vergelijkbare rechterlijke uitspraak.

READ  Gasopslag in Europa: momenteel onderhoudswerkzaamheden in Frankrijk, Polen en Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *