Corona-keuringseisen en registratie-eisen bij binnenkomst uit Nederland

Tonen

Cliff County. De federale overheid verklaart Nederland vanaf dinsdag 6 april 2021 tot een regio met een hoog besmettingspercentage – ook verplichte keuring voor reizigers over de grens en ‘klein grensverkeer’ – diverse deadlines voor registratie en keuring

Vanwege het zeer grote aantal gevallen van coronavirus heeft de federale overheid Nederland aangemerkt als een besmettingsregio. De incidentie over een periode van 7 dagen in Nederland ligt momenteel rond de 300! Vanaf dinsdag 6 april 2021 om middernacht gelden in Noordrijn-Westfalen nieuwe regels voor binnenkomst in Duitsland. Reizigers naar Duitsland moeten een negatief Corona-testresultaat hebben op papier of in digitale vorm gedurende maximaal 48 uur. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld passanten, vervoerders die minder dan 72 uur in Noordrijn-Westfalen verblijven, veiligheidstroepen, brandweerlieden en personeel van reddingsdiensten en rampenbestrijding. Voor grensreizigers en bezoekende familieleden mag de test volgens het ministerie van Volksgezondheid van Noordrijn-Westfalen niet langer duren dan 72 uur.

Naast de keuringseisen is er een registratieplicht voor reizigers uit Nederland. Dit geldt niet voor passagiers die op doorreis zijn en korter dan 24 uur blijven.

Voor “klein grensverkeer” om te winkelen of te tanken en voor korte bezoeken aan het buurland is ook hiervoor een negatief resultaat van de Corona-test vereist! Dit geldt zowel voor Nederlanders die naar Duitsland komen als voor Duitsers die al een tijdje in Nederland zijn en daar weer naar terugkeren. Registratie – zoals aangegeven in de volgende paragraaf – is echter niet vereist. Er zullen steekproefsgewijs controles plaatsvinden door de federale en grenspolitie.

“Ik voel me opgelucht dat de grenzen met onze Nederlandse buren nog open zijn”, zegt districtmanager Silke Jorisen. Ook al ben ik heel blij dat ‘klein grensverkeer’ en mobiliteit nog mogelijk zijn, toch maak ik me zorgen over het hoge aantal Coronavirusgevallen van onze buren.Daarom doe ik een beroep op iedereen om verantwoord te verifiëren of dit of dat uitstapje naar ons Nederlands buren is echt nodig. ‘.

READ  Kabinet komt tussen in Actie en Wibra: "Dit kan gewoon niet" | Interieur

Regeling verplichte keuring voor reizigers uit Nederland

Binnenkomst vanuit Nederland naar Duitsland is in principe alleen toegestaan ​​bij een negatief Corona-testresultaat. De test kan tot 48 uur voor opname worden afgelegd. Er zijn een aantal uitzonderingen op de verplichte test: kinderen onder de zes jaar hoeven bijvoorbeeld niet op aura te worden getest. Ook mensen die alleen via NRW komen of alleen door Nederland zijn gereisd, hoeven niet getest te worden. Een andere uitzondering geldt voor mensen die om beroepsredenen mensen, goederen of goederen over de grens vervoeren en die maximaal 72 uur in Duitsland hebben gewoond. Ouders of andere personen die minderjarigen met de auto naar school, opleiding of werkplek brengen, of begeleiden en onmiddellijk terugkeren, hoeven geen negatief testrapport te overleggen.

Er is ook een versoepeling van de verplichting om passagiers (werk, studie, school) die minstens één keer per week terugkeren naar hun woonplaats te testen. Bij hen is een negatief testresultaat 72 uur geldig, dus het is noodzakelijk om twee tests in zes dagen te doen. Dit voldoet aan de geldende voorschriften in Nedersaksen en Rijnland-Palts. Vanaf donderdag 8 april 2021 hebben grensreizigers een informeel attest van hun werkgever of vergelijkbaar bewijs in het Duits, Nederlands, Engels of Frans nodig.

Als grensreizigers bij het binnenkomen van Duitsland geen negatieve coronatest kunnen voorleggen, moeten ze dat direct bij binnenkomst in Duitsland doen.

Een negatief testresultaat is ook 72 uur geldig voor mensen die vanuit Nederland naar Duitsland komen om te bezoeken of na het bezoeken of verzorgen van eerstegraads familieleden, echtgenoten of huisgenoten. Zo kunt u na een negatieve coronatest drie opeenvolgende dagen bezoeken of verzorgen zonder opnieuw te testen. Als een dagelijks bezoek vereist is, kan de Cliff County Health Department enkele uitzonderingen toestaan.

READ  "Rembrandts liefje": Roman schokte Nederland

In de grensregio wordt een toename van de vraag naar Coronatesten verwacht. Kort voor Pasen eiste het ministerie van Binnenlandse Zaken in Noordrijn-Westfalen dat alle testcentra zich moesten voorbereiden op de toegenomen vraag en examens zo flexibel mogelijk moesten aanbieden zonder voorafgaande afspraak. Deze tests waren en blijven gratis voor mensen die in Duitsland verblijven of gewoonlijk verblijven – mensen uit het buitenland zullen voor deze examens moeten betalen.

Corona-testvereisten

PCR- en PoC-sneltests worden herkend. De test moet worden uitgevoerd door een erkend testpersoon. Zelftests worden geaccepteerd als ze worden uitgevoerd onder toezicht van gekwalificeerd personeel dat PoC-sneltests mag uitvoeren. Speciale zelftesten voldoen niet aan deze eis! Het testresultaat of de medische verklaring moet in het Duits, Engels of Frans zijn opgesteld en de naam van de geteste persoon en de datum van de test bevatten. Een negatief testresultaat moet bij binnenkomst worden meegenomen en bij u worden bewaard.

Mensen die in Duitsland wonen, kunnen voor vertrek gratis gebruik maken van de testcentra voor burgertesten als ze binnen 48 of 72 uur na de test terugkeren naar Duitsland.

Aangezien binnenkomst vanuit Nederland naar Duitsland alleen is toegestaan ​​bij een negatief Corona-testresultaat, is er geen quarantaineverplichting!

De testcentra in de regio zijn door het Ministerie van Volksgezondheid in de Cliff-regio geïnformeerd over de nieuwe toezegging om bij binnenkomst in Duitsland vanuit Nederland te testen. Een overzicht van de testcentra voor burgers in het gebied is beschikbaar op de website van Cliff County.www.kreis-kleve.de – Directe link naar “Rapid Test Centres in the Cliff area” in het informatievenster op de homepage).

READ  'Dat is cool': Flick enthousiast over hamerset met Italië en Engeland

Regeling registratievereisten voor reizigers uit Nederland

In principe dient elke inzending uit het hoge incidentie-gebied van Nederland te worden geregistreerd via de volgende website van het Robert Koch Instituut (RKI): www.einreiseanmeldung.de​ Dit geldt bijvoorbeeld niet voor reizigers en reizigers die over de grens reizen.

Ook voor mensen die zich in de context van ‘klein grensverkeer’ bevinden Minder Meer dan 24 uur in Nederland verbleven of korter dan 24 uur Duitsland binnengekomen, is deze meldingsplicht niet van toepassing. Met name dagelijkse passagiers vallen onder deze regeling.

Reizigers (werk, studie, school) Lang Meer dan 24 uur in Nederland of als u vanuit Nederland meer dan 24 uur naar Duitsland reist en minimaal één keer per week terugkeert naar uw woonplaats, hoeft u het digitale aanmeldingsformulier maar één keer per week in te vullen, ook als je pendelt meerdere keren per week.

Meer informatie op de website van Cliff County

Op de website van Cliffy worden de huidige regels voor binnenkomst uit risicogebieden en gebieden met veel besmetting – nu dus ook Nederland – opgeslagen en worden de virusvariante regio’s opgeslagen. Op de homepage van Cliff County (www.kreis-kleve.de) In de informatiebox rechtsboven staat een directe link naar “Informatie voor reizigers uit hoogfrequente gebieden (oa NL)”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *