Circulaire economie zonder afval | populariteit

Tegen 2100 zal de wereldbevolking toenemen tot ongeveer 11 miljard mensen – en 85 procent van die mensen zal in steden en dorpen wonen. Tegelijkertijd houdt de klimaatverandering niet op en bevinden we ons midden in een wereldwijde grondstoffencrisis. De belangrijkste uitdaging voor gemeenteambtenaren is om de twee ontwikkelingen met elkaar te verzoenen.

Cradle to cradle – afval belandt niet meer op de rand

Een manier om daar te komen is Cradle to Cradle. C2C – van wieg tot wieg – is een alternatief voor het huidige lineaire hulpbronnengebruik, waarbij grondstoffen min of meer rechtstreeks op de stortplaats belanden. C2C gaat ervan uit dat wij als mensen nuttige wezens kunnen zijn die door ons handelen sociale, economische en ecologische waarde creëren.

Volgens het C2C-ontwerpconcept worden alle producten ontworpen op basis van hun gebruiksscenario. Indien onderdelen van de producten tijdens gebruik in het milieu terecht komen – bijvoorbeeld door slijtage zoals een fietsframe – moet dit slijtdeel van biologisch afbreekbaar materiaal zijn gemaakt. Als het product niet beschadigd is, kan het zo worden ontworpen dat alle componenten per type kunnen worden gescheiden en dus zonder kwaliteitsverlies direct kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Dit betekent dat alle hulpbronnen kunnen worden gegeneraliseerd in biologische en technische cycli en steeds opnieuw kunnen worden gebruikt.

Gemeenten en de circulaire economie

Er zijn veel gebieden in de gemeenten om C2C ​​te gebruiken. Te beginnen met de aankoop. Het jaarlijkse volume aan gemeentelijke inkoop ligt rond de 250 miljard euro: een enorme hefboom om je gemeente duurzaam te ontwikkelen door middel van C2C-gericht inkopen en tegelijkertijd economische prikkels te creëren voor bedrijven in de regio om recyclebare en gezonde materialen te ontwikkelen. Reiniger zonder schadelijke stoffen in recyclebare verpakking. Tapijt dat zich bindt aan fijnstof en na gebruik kan worden geretourneerd en gerecycled. Elektronische artikelen die worden gebruikt maar niet zijn gekocht via productservicesystemen.

READ  Roermond: Goede Vrijdag

Ludwigsburg stemt inkoop af op C2C-normen

Een goede constructie in de gemeente is een voorwaarde voor een dergelijke aankoop. Zo heeft Ludwigsburg als onderdeel van zijn dienstengids overheidsopdrachten geharmoniseerd volgens C2C-normen: producten die gezond, recyclebaar en een positieve impact hebben op mens en milieu, vervaardigd onder menswaardige arbeidsomstandigheden, zijn gebaseerd op hernieuwbare energie en beschermen de kwaliteit van de bodem en watervoorraden. Kennis over C2C wordt verzameld in een Competence Center in Ludwigsburg, dat met haar kennis de hele afdeling ondersteunt en ervoor zorgt dat de aanpak wordt toegepast op alle inkoopprocessen. De Nederlandse gemeente Venlo heeft jaren geleden van C2C haar publieke ontwikkelmodel gemaakt, wat onder meer tot uiting komt in gemeentelijk bouwen.

Stadhuis in Venlo volgens de criteria van Cradle to Cradle

Stadhuis is gebouwd volgens C2C in Venlos Het laat zien dat dit type constructie ook een financiële meerwaarde heeft – als rekening wordt gehouden met de milieu- en gezondheidskosten van traditionele gebouwen, maar ook met de volledige gebruiksfase en waardebehoud van de gebruikte materialen in een C2C-geïnspireerd gebouw. Het gemeentebestuur had een jaar later een positieve cashflow. Een investering van circa € 3,4 miljoen in C2C-innovaties levert na 40 jaar een positief resultaat op van € 16,8 miljoen. Tegelijkertijd is het als C2C-geïnspireerd gebouw meer dan alleen duurzaam: het is voornamelijk gemaakt van gezonde en recyclebare bouwmaterialen, vergroot de biodiversiteit door vergroening en reinigt de lucht, wekt meer hernieuwbare energie op dan het nodig heeft en kan worden gebruikt flexibel.

eetbare stadsconcepten

Maar C2C kan veel verder gaan dan kopen en bouwen. Met een infrastructuur voor regionale materiaalkringlopen kan fosfor uit gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties worden teruggewonnen als meststof voor de regionale landbouw. Multigenerationele tuinen of eetbare stadsconcepten bevorderen synergie en biodiversiteit in een gemeenschap. Fietszones en de uitbreiding van het lokale openbaar vervoer maken het woon-werkverkeer voor burgers gemakkelijker. En door C2C-gerichte economische ontwikkeling kunnen C2C-bedrijven stabiliseren en duurzame banen creëren.

READ  50 "Gebbard" op voorraad - een Duits wapenbedrijf biedt tanks aan Oekraïne

C2C-top: de samenlevingen van de toekomst vormgeven

Door het Europees Groen Akkoord en het regeerakkoord voor de federale overheid zullen gemeenten de komende jaren de geschetste stappen op Europees en Duits federaal niveau moeten uitvoeren om onze twee lijnen om te vormen tot een circulaire economie. We zullen dit ook aanstaande donderdag 12 mei bespreken tijdens de “C2C-top: de gemeenten van de toekomst vormgeven” met vertegenwoordigers van federaal, staats-, gemeentelijk en bedrijfsbeleid. Want met Cradle to Cradle kunnen gemeenten een stap verder gaan en als rolmodel hun eigen drijfveren gebruiken om voor de toekomst voor hun burgers gezonde en aantrekkelijke woon- en economische ruimtes te creëren.

Als C2C-expert heeft Nora-Sophie Grivan leiding gegeven aan een tien jaar durende heroverweging van wetenschap, politiek, onderwijs en samenleving, met als doel meer dan klimaatneutraliteit. Een milieuwetenschapper en CEO van het bedrijf dat ze in 2012 mede heeft opgericht Cradle to Cradle NGO. De non-profitorganisatie doet educatief en netwerkwerk voor de Cradle to Cradle gesloten recyclingeconomie en is actief in: C2C-netwerkgebieden Ook met lokale autoriteiten.

naar C2C Topprogramma En inschrijven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *