Beleggers verwachten lagere aankopen door de ECB | Marktobligaties

band

Lenen op de kapitaalmarkt. Obligaties kunnen een vaste of variabele rentevoet hebben. Ontworpen als effecten en dus verhandelbare fracties van een obligatie worden obligaties genoemd.

Alle artikelen gaan over deze technische term

EZB

Centrale Bank van de Europese Monetaire Unie. Hij bepaalt het monetaire beleid. Het monetaire en valutabeleid wordt uitgevoerd met de nationale centrale banken (het Europees Stelsel van Centrale Banken). De belangrijkste basisrentevoet van de ECB is de minimale inschrijvingsrente voor grote herfinancieringstransacties.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Euro-zone

Elf landen zijn op 1 januari 1999 opgegaan in de Europese Unie (Griekenland sinds 2001, Slovenië sinds 2007, Malta en Cyprus sinds 2008). De deelnemers hebben de jurisdictie van het monetair beleid overgedragen aan de Europese Centrale Bank. Nationale valuta’s worden ten opzichte van elkaar (wisselkoersverhoudingen) en ten opzichte van de eenheidsmunt, de euro, vastgesteld.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Economische inflatie

Prijsverhoging of consumptie. De verandering wordt gerapporteerd als het inflatiepercentage. Het zorgt er vaak voor dat centrale banken een restrictief monetair beleid voeren (hogere primaire rentetarieven), waardoor aandelen en obligaties onder druk komen te staan. Het tegenovergestelde: dalende inflatie en deflatie.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Opgeblazen

Een kritische factor bij het beoordelen van het monetaire beleid van centrale banken en het marktrendement op (staats) obligaties. Het is niet het huidige inflatiecijfer dat het gedrag van consumenten en investeerders beïnvloedt, maar eerder hun mening over hoe de inflatie zich in de toekomst zal ontwikkelen. De inflatieverwachtingen kunnen echter slechts globaal worden bepaald, onder meer op basis van verwachtingen en het rendementsverschil tussen nominale obligaties en inflatiebeschermde obligaties met dezelfde looptijd (de zogenaamde break-even inflatie).

READ  De nazi-slachtoffers: geboren in Spiel, gedood in Auschwitz

Alle artikelen gaan over deze technische term

Inflatiepercentage

Prijsverhoging of consumptie. De verandering wordt gerapporteerd als het inflatiepercentage. Het zorgt er vaak voor dat centrale banken een restrictief monetair beleid voeren (hogere primaire rentetarieven), waardoor aandelen en obligaties onder druk komen te staan. Het tegenovergestelde: dalende inflatie en deflatie.

Alle artikelen gaan over deze technische term

centrale bank

De economische instelling die verantwoordelijk is voor het leveren van geld aan de economie. Tegelijkertijd zou het moeten zorgen voor monetaire stabiliteit, afhankelijk van het statuut, volledige werkgelegenheid en voldoende economische groei. In Zwitserland is dit de Zwitserse Nationale Bank.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Merk op

De garantie die een aandeel in het aandelenkapitaal van de naamloze vennootschap belichaamt. PS’en op naam of aan toonder worden uitgegeven als aandelen in ruil voor een inbreng. PS bevat een aantal wettelijk gegarandeerde minimumrechten (met name eigendomsrechten), maar geen stemrechten. Het belangrijkste voorbeeld in Zwitserland: Lindt & Sprüngli.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Zoeken

Systematische waardering van effecten als basis voor beleggingsbeleid. Het is onderverdeeld in fundamentele analyse en technische analyse.

Alle artikelen gaan over deze technische term

risico

In de financiële markttheorie wordt beleggingsrisico gemeten in termen van schommelingen in het rendement. In theorie zijn risico en rendement direct gerelateerd: hoe hoger het risico, hoe hoger het rendement op de investering op de lange termijn (zie Risicobeheer).

Alle artikelen gaan over deze technische term

Speculatie

De activiteit beoogt te profiteren van de verwachte verandering in de markt. In engere zin omvat speculatie transacties waarbij een hoog risico op winst en verlies wordt aangegaan.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Staatsobligaties

Obligaties uitgegeven door de staat om zijn financieringsbehoeften in binnen- of buitenland te dekken. Het rendement op staatsobligaties fungeert als maatstaf voor andere emittenten in hetzelfde land. In tegenstelling tot andere landen geeft Zwitserland geen Zuidelijke obligaties uit in het buitenland.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Schakelaar

Een enkele overeenkomst tussen de partijen behelst een uitwisseling van toekomstige kasstromen. Professionele deelnemers domineren de swapmarkt. Modellen: renteswaps, valutaswaps, activaswaps.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Swapsatz

Een vaste reeksruil van een reeks variabele rentebetalingen (payer swap) of vice versa (recipient swap) op een overeengekomen kapitaalbedrag over een bepaalde periode. De vaste prijs wordt de swaprente genoemd.

Alle artikelen gaan over deze technische term

is van jou

Het meet de verandering in de waarde van een optie wanneer de volatiliteit verandert. Het behoort tot de Griekse letters. De waarde van een optie neemt toe met de toename van de volatiliteit van de onderliggende waarde, terwijl een lagere volatiliteit betekent dat de optie goedkoper wordt.

Alle artikelen gaan over deze technische term

centrale bank

De economische instelling die verantwoordelijk is voor het leveren van geld aan de economie. Tegelijkertijd zou het moeten zorgen voor monetaire stabiliteit, afhankelijk van het statuut, volledige werkgelegenheid en voldoende economische groei. In Zwitserland is dit de Zwitserse Nationale Bank.

Alle artikelen gaan over deze technische term

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *