Belangstelling voor kernenergie groeit in Nederland

Kernenergie zou vanaf 2030 een belangrijke rol kunnen spelen in Nederland. Diverse economische groepen zoals aannemers, exploitanten en leveranciers zijn zeer bereid te investeren in de bouw van nieuwe kerncentrales. Volgens staatssecretaris van Economische Zaken Dylan Yeseljus Zegerius is dit het resultaat van een rapport van managementadviesbureau KPMG in opdracht van de Tweede Kamer.

leestijd

“Tishi’s vision” – zo komt het gedrukte tijdschrift naar je toe

“Marktspelers stellen hen een voorwaarde voor de overheid om de bouw financieel levensvatbaar te maken. Ook maatschappelijk draagvlak is belangrijk”, vervolgt ze. “Tot nu toe gaat de Nederlandse overheid ervan uit dat het enthousiasme voor een nieuwe kerncentrale beperkt zal zijn. Maar het Het is duidelijk dat het klimaatdebat rond CO2 beperkt zal blijven. In zijn streven om de houding ten opzichte van kernenergie te veranderen, zei de staatssecretaris: “We hebben niet de luxe om een ​​duurzame energiebron uit te sluiten.” Kerncentrales stoten geen koolstofdioxide uit, die in hun ogen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.De zogenaamde De scenariostudie moet laten zien hoe kernenergie vanaf 2030 een rol zou kunnen spelen.

vervelend In het KPMG-rapport geven de meeste bedrijven er de voorkeur aan een kerncentrale te bouwen met een reactor van de derde generatie. Dit kan in 11 tot 15 jaar worden gebouwd. Ook enkele kleine kerncentrales, de zogenaamde kleine modulaire reactoren, worden als een extra optie gezien. Het is echter nog niet in de handel verkrijgbaar.

Van de twee oorspronkelijke kerncentrales in Nederland is er nog maar één in Borselli in bedrijf, een relatief kleine 515 megawatt-centrale gebouwd in 1973 die drie procent bijdraagt ​​aan de elektriciteitsvoorziening. Ook RWE is hierbij betrokken. De exploitatievergunning is verlengd tot 2033. Het kabinet overweegt echter om de centrale voor langere tijd elektriciteit te laten produceren.

READ  12 februari 1971: de 1e plaats blijft behouden - Neurenberg

De Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) kreeg te maken met defensief verzet toen hij begin maart in een op televisie uitgezonden verkiezingsdebat verklaarde dat Emshavn aan de monding van de Eems tegenover Emden een goede locatie was voor een kerncentrale. Maar kort daarna liet hij zijn idee weer varen toen de Groningers zich fel verzetten tegen de site. Ze zouden genoeg schade hebben gehad aan duizenden gebouwen als gevolg van een reeks aardbevingen door de productie van aardgas in hun gebied. Aardgasproductie daar stopt in 2030 door aardbeving.

In buurland Nedersaksen probeerde minister van Milieu Olaf Laiss (SPD) Rutte te leren: »Klimaatdoelen Parijs niet duurzaam realiseren met nieuwe kerncentrales. «

Ook wil Noord-Brabant meer inzetten op kernenergie en een coalitie vormen van overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Hiervoor is ook een onderzoek uitgevoerd door onderzoeksinstituten. Het gebiedsargument werd ook aangehaald samen met de rechtvaardiging voor kooldioxide. Omdat een kerncentrale veel minder ruimte nodig heeft dan de massieve systemen van de windindustrie en grootschalige zonnecelassemblages. Het toverwoord hier is “energiedichtheid”. Wind en zon leveren relatief weinig energie, dus grote oppervlakten moeten worden bestraat om een ​​significante hoeveelheid elektriciteit te kunnen produceren.

In het onderzoek is ook gekeken of thoriumreactoren kunnen worden ingezet. Het is veiliger en goedkoper, maar tot nu toe alleen op papier.

Elektriciteitsverbruik “herberekenen”

Altmaier’s nieuwste ontdekking: we hebben meer elektriciteit nodig

Terwijl het debat over nieuwe kerncentrales in Nederland voortschrijdt, wordt in 2023 de kerncentrale Tihange 2 in buurland België, niet ver van Luik, van het net gehaald. der Straaten zei. In totaal produceren zeven drukwaterreactoren ongeveer 50 procent van de Belgische elektriciteit. Volgens een besluit van de toenmalige driepartijencoalitie van liberalen, socialisten en groenen in 1999, zouden ze in 2025 worden gesloten. Na nieuwe verkiezingen in 2003 werd dit besluit afgezwakt na een blik op de realiteit. Want het land kampt met bevoorradingsproblemen; Zo was in het najaar van 2018 maar één reactor in bedrijf vanwege onderhoudswerkzaamheden en werd het tekort verklaard toen België te maken kreeg met meerdere stroomstoringen. De situatie werd ook gered door de levering van elektriciteit uit Duitsland; Dat gaat in de toekomst niet lukken als het land straks een energietekortzone wordt. In november zullen verdere analyses worden uitgevoerd onder toezicht van de verantwoordelijke minister van groene energie.

READ  Overnachting Robeco | mensen | Cadeau

Frankrijk heeft zojuist besloten de levensduur van zijn 32 oudste kerncentrales te verlengen. Het land met 56 reactoren kan bogen op een lager kooldioxidegehalte en dus klimaatvriendelijker dan de toekomstige pioniers in Duitsland.

Ondertussen vinden er weer demonstraties plaats voor de laatste Duitse kerncentrales. Deze keer niet tegen kernenergie, maar voor continue operaties. Vorig jaar demonstreerden aanhangers van kernenergie voor Brokdorf, Lingen en Grohnde en voor Isar 1.

Op 21 augustus werd Neckarwestheim, de laatste kerncentrale in Baden-Württemberg, het doelwit van een demonstratie van continuïteit van het werk. Dit draagt ​​voor minimaal tien procent bij aan de energievoorziening van het geïndustrialiseerde land en zal eind 2022 worden stilgelegd. Philipsburg, aangezien de voorlaatste reactor eind 2020 werd stilgelegd en de Groenen, onder leiding van premier Winfried Kretschmer, snel blies koeltorens op. Sindsdien weet niemand in de deelstaatregering die wordt bezet door de Groenen en de CDU waar de elektriciteit in de nabije toekomst vandaan zal komen.

Maar operators als Eon, EnBW en RWE zelf zijn enigszins overstuur. Decennialang liggen ze constant onder vuur van gewelddadige aanvallen van de groene kant en zijn blij dat ze de staat de afvalverwerking hebben toevertrouwd in een deal, de laatste kerncentrales hebben stilgelegd en serieus windturbines hebben gebouwd, zodat ze dat kunnen. Ze worden beschouwd als “good guys”. Ze sluiten politiek ongewenste kolencentrales, de staat compenseert dit met belastinggeld, en ze verdienen geld aan de dure waanzin van een ‘energietransitie’. Het is hen ook duidelijk dat geen enkel land op deze manier zo goedkoop en duurzaam van energie kan worden voorzien, maar dat ze economisch onverschillig moeten zijn.

READ  Winkelen zonder contant geld in Nederland

Ondertussen is Polen van plan zes kerncentrales te bouwen, Hongarije wil ook meer reactoren en in Slowakije moeten de resterende reactoren van de Mochovce-kerncentrale eindelijk worden voltooid.

De bouw van de eerste twee blokken begon in 1984 en werd in 1998 en 1999 in gebruik genomen, maar de blokken Mochovce 3 en 4 bleven in de schil wegens gebrek aan financiële middelen. Door tweederde van de voormalige overheidsfaciliteit van Slovenské elektrárne (SE) te verwerven, heeft de grootste ENEL-faciliteit van Italië ook de verbintenis tot prefabricage op zich genomen.

advertentie


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *